Meny

Rosviksgatan rustas upp under 2020 och 2021

Att rusta upp Rosviksgatan är ett första steg till en mer tillgänglig och gå-vänlig utformning av centrum i Lysekil.

Arbetet kommer pågå under hela nästa år och det är LEVA i Lysekil som utför arbetet. Vi vill passa på att tacka för att de synpunkter som vi fått kring utveckling av centrum de senaste åren. De har legat till grund för detta arbete.

Ny utformning av gata och trottoar

Tanken med den nya utformning är att behålla och återanvända granit, göra en lite smalare körbana (för att få ner hastigheterna) och samtidigt få en bredare trottoar och upphöjda gångpassager över körbanan.

Parkeringar och nya träd

Parkeringsplatserna behålls men flyttas lite. Utöver detta planterar vi också träd i upphöjda planteringsgropar, även detta för att gatan ska kännas lite mer ombonad så att vi får ner hastigheterna.

Träden blir små träd och kommer inte växa emot fastigheterna.

Materialval

Materialen blir huvudsakligen smågatsten och granithällar. Den nya utformningen är planerad för att vara tillgänglig för synskadade och personer med rörelsevariationer.

Trottoaren bredvid butikerna blir bredare för att ge utrymme till spontana möten och sittplatser.

Kommunens gröna strategi avgör

Syftet med upprustningen är att enligt kommunens grönstrategi prioritera de gående först i centrum och utforma gatan så att biltrafikanter kör långsammare.

Självklart blir gatan även vackert och funktionellt ljussatt för att öka både attraktivitet och trygghet.

För frågor eller synpunkter mejla gärna kontaktcenter@lysekil.se så vidarbefodrar de till rätt person.