Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Trygghetsskapande projekt vid Gullmarsskolan

Det är viktigt att utveckla bra gång- och cykelvägar som lockar människor att att röra på sig. Det ska vara lätt och du ska kunna känna dig trygg när du går eller cyklar i kommunen.

Belysning i utomhusmiljön kring Gullmarsskolan, trappan vid matsalen, är ett av de projekten som ska färdigställas under december.

Belysning för tryggare miljö

Det är viktigt att utveckla goda gångstråk som lockar människor att röra på sig och känna sig trygga. Det ska vara lätt och tryggt så att man kan undvika ta bilen när man ska på träning eller till kompisen i en annan del av tätorten.

Gång- och cykelstråken ska fungera även under kvällstid då den är ljussatt enligt den senaste kunskapen gällande upplevd trygghet.

En framgångsfaktor i samhällsbyggandet ligger i att bli bättre på att se och utveckla utemiljöerna, säger Per Garenius, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen