Meny

Begränsad framkomlighet på Valbogatan

Ovalen

Måndagen den 7 december påbörjas ett arbete med ledningsnätet på nedre delen av Valbogatan och en sträcka på Landsvägsgatan.

LEVA kommer att dimensionera upp ledningsnätet på den nedre delen av Valbogatan samt byta ut ledningarna en sträcka på Landsvägsgatan. Arbetet startar på måndag 7/12. Arbete kommer att pågå under hela vintern med  preliminärt avslut i maj 2021 och det kommer därför vara en begränsad framkomlighet vid Valbogatan och Landsvägsgatan.

Alternativ trafikväg

Omledningen av trafik enligt skisserna gäller etapp 1 och kommer att förändra sig under projektets gång. Några busshållplatser är i nuläget inte indragna utan trafikerar ordinarie rutt. Uppdaterad information kommer att finnas på kommunens hemsida.

Alternativ väg under arbetet är ”Katastrofen ” över Trötemyrsvägen/Slånbärsvägen som kommer att vara öppen hela byggtiden. Trafiken genom cirkulationsplatsen regleras med trafikljus och kommer därför att ta längre tid än normalt. Valbogatan mellan Landsvägsgatan och Järnvägsgatan är stängd för trafik som ansluter till cirkulationsplatsen söderut. För norrgående trafik är Valbogatan öppen som vanligt.

Vi ser gärna att så många som möjligt använder den alternativa vägen över Trötemyrsvägen då det finns dom som måste köra via cirkulationsplatsen och då inte drabbas av mer dröjsmål än nödvändigt t.ex. busstrafiken.

Entreprenör för arbetet är Markbygg och deras kontaktperson för projektet är Carl-Johan Lönnvall som har telefonnummer 073-917 17 41. Markbygg kommer i fortsättningen att ha kontakt med berörda fastighetsägare. Ni kan så klart även kontakt LEVA vid frågor  0523- 66 78 00.

Ovalen1
Trafikljus

Karta för vägledning av trafikljus vid vägarbetet