Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 48

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

Känn julstämning och bidra till trygghet

Vi vet att närvaro av vuxna oftast har en positiv effekt på tryggheten, så ta gärna en promenad på egen hand på olika platser i din omgivning nu i december. Förhoppningsvis kan du passa på att ta del av våra ljusinstallationer och komma i julstäming då vi återigen lyser upp vintermörkret i väntan på jul.

Satsningarna på julljusen är en del av ett trygghetsskapande arbete i vår kommun. Genom de olika installationerna vill vi bidra till att våra parker, gator och torg känns tryggare att promenera på även när skymningen har fallit.

Kom ihåg reflexen

Var rädd om dig och se till att ha reflexer på dig när du är ute och promenerar denna tid på året. Det gäller även i stadstrafik, även om det finns annan belysning. Reflexer gör att bilister och andra fordonsförare upptäcker dig i tid och det minskar risken betydligt för att råka ut för en olycka.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 48

Medborgardialog - Att samla in synpunkter och tankar från de som bor och verkar i Lysekils kommun i ett medborgardialogsarbete är en del i det förstärkta trygghetsarbetet. Dialogen är igång och vi samlar in värdefulla synpunkter och idéer. Läs mer här och anmäl ditt intresse.

Mötesplats Rorkulten - Trygghetsvandringen som var planerad till den 27 november ställdes in på grund av uteblivet deltagande. Har du förslag på aktiviteter och/eller vill du vara en del av ABFs verksamhet på Rorkulten? Kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073‑501 11 28.

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet som sedan en tid även har öppet på lördagar. Personal från fritid stärker vid behov upp inom kommunens övriga verksamheter.

Händelser och åtgärder vecka 48

Centrala Lysekil

Händelse: Samtal via Trygghetstelefonen om smällare i centrala Lysekil. Enligt inringaren var det ungdomar som kastade smällare mot en busshållplats.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen men såg inga ungdomar eller spår eller rester från smällare. Fältteamet ringde upp inringaren för att berätta att man varit på platsen och att inga ungdomar var kvar. Inringaren hade även ringt Polis via 11414.

Händelse: Samtal via Trygghetstelefonen om en krossad fönsterruta på en villa i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och såg en krossad ruta på nedre plan och hur glassplitter låg på marken på utsidan. Fältteamet försökte kontakta boende i fastigheten, men ingen gav sig tillkänna. Fältteamet kontaktade Polisen som var i Lysekil och de tog över händelsen.

Händelse: Samtal via Trygghetstelefonen om ett maskerat ungdomsgäng som gick i riktning mot ett bostadsområde i centrala Lysekil. Vid samma samtal nämndes även att en ruta krossats på en villa i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet återvände till området. Ingen person sågs till, folktomt förutom den polisbil som Fältteamt mötte. Uppgifterna om krossad ruta på villa visade sig vid uppgiftskontroll vara samma ruta som Fältteamet hanterade innan.

Händelse: Inbrott i förråd i hyreshus i centrala Lysekil. Flera förråd uppbrutna.
Åtgärd: Hanteras av verksamheten enligt rutin.

Händelse: Fönsterruta krossad på hyreslokal i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterad av verksamheten enligt rutin.

Händelse: Vid en parkeringsplats hittade Fältteamet ett föremål som skulle kunna vara en hembränningsapparat. Fältteamet uppmärksammade att information om detta föremål även lagts ut på en facebookgrupp i Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet ringde Polisen som var i stan och de tog hand om föremålet.

Händelse: Fältteamet mötte motocross utan registreringsskylt i centrala Lysekil där föraren sladdade och körde upp på bakhjulet.
Åtgärd: Fältteamet larmade Polis om den vårdslösa motocrossföraren.

Händelse: Fönsterruta krossad på idrottshall i centrala Lysekil. Upptäckt av ronderande väktare och verksamhet.
Åtgärd: Hanterad av verksamheten enligt rutin.

Fridhem - Mariedal

Händelse: Samtal via Trygghetstelefonen om ungdomar som körde A-traktorer vid Bilprovningen och som var högljudda.
Åtgärd: Fältteamet var snabbt på plats och mötte fem A-traktorer som stod parkerade på platsen med musiken avstängd och samtalade i god ton. Fältteamet hade ett gott samtal med ungdomarna som uppgav att de spelade musik medan de körde, men stängde av så snart de hade parkerat då de var medvetna om att klagomål

Händelse: Skadegörelse upptäckt efter helgen på basketkorg på skolgård.
Åtgärd: Skadegörelsen hanteras av verksamheten.

Händelse: Inbrott och tillgrepp (stöld) ur parkeringshus i området.
Åtgärd: Rapporterat av fastighetsägaren.

Polismyndighetens information för vecka 48

Polismyndigheten uppger att det under vecka 48 inkom totalt 40 anmälningar varav tre anmälningar om våldsbrott, sex anmälningar om skadegörelse och nio anmälningar om tillgrepp (stöld). Siffrorna bedöms vara som en medelvecka jämfört med motsvarande vecka de senaste fem åren.

Polismyndigheten bedömer läget som att det fortfarande är lite oroligt i ungdomsgrupperna. Detta genom viss skadegörelse, kastade smällare/"bangers" samt påringningar från allmänheten om störande körning (även musik) från A-traktor-förare.

Polisen har haft mycket hög närvaro i Lysekil under veckan, tidvis tre polispatruller samtidigt.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 61 30 00.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.