Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 43

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

Höstlovet är här

Denna vecka har våra elever ett välbehövligt höstlov. För många barn och unga innebär det mer tid än vanligt utan vuxet sällskap och ofta utan vardagsrutiner.

Under veckan finns många lovaktiviteter barn och unga mellan 5-18 år. Tipsa gärna barn och unga om lovaktiviteter och följ som vuxen eller vårdnadshavare gärna med till aktiviteterna.

Delta i trygghetsvandringar

Lovet innebär för flera barn och unga senare kvällar och sovmorgnar. Många unga vistas därför ute längre på kvällarna och därför behövs också fler vuxna ute. Vårt fältteam är igång och arbetar uppsökande på de platser där unga vistas och kan förebygga och hjälpa genom sin närvaro. Det har visat att vuxennärvaro är både uppskattad och viktig. Var med och bidra med din närvaro som viktig vuxen!

  • Delta gärna i trygghetsvandringen den 30/10 som utgår från Rorkulten.
  • Prata med dina barn/tonåringar om vad de gör, var de är och vilka de umgås med. Om ditt barn/tonåring är ute – var själv ute på kvällarna. Ju fler vuxna som är ute, ju fler trygga ungdomar, vuxna och äldre.
  • På webbsidan tonårsparlören Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns tips om hur du pratar med din tonåring om bland annat tider, alkohol och fester.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag samt måndag vecka 44 på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen har arbetat enligt ordinarie bemanning.

Genomförda aktiviteter vecka 43

Medborgardialog - Att samla in synpunkter och tankar från de som bor och verkar i Lysekils kommun i ett medborgardialogsarbete är en del i det förstärkta trygghetsarbetet. Dialogen är igång och vi samlar in värdefulla synpunkter och idéer. Läs mer här och anmäl ditt intresse.

Mötesplats Rorkulten - Språkcafé med aktiviteter enligt planering. Information om Trygghetsvandringar har gått ut. Vandringar är planerade till den 30/10 och den 27/11. Har du förslag på aktiviteter och/eller vill du vara en del av ABFs verksamhet på Rorkulten? Kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073‑501 11 28.

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet samt information inför kommande höstlovsaktiviteter. Personal från fritid stärker vid behov upp inom kommunens övriga verksamheter.

Händelser och åtgärder

Brastad

Händelse: Inbrottsförsök i lägenhet på dagtid.
Åtgärd: Hanterats enligt rutin inom fastighetsbolaget.

Centrala Lysekil

Händelse: Skadegörelse på kommunal fastighet.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten. Händelsen är polisanmäld.

Händelse: Rapporter från fastighetsbolag om mopedgäng som skapar oro runt ett bostadsområde nattetid.
Åtgärd: Fältteamet informeras om att närvara i området.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ungdomar i bostadsområde som försökt stjäla mopeder. Det har även inkommit rapporter angående detta till trygghetslänken och från våra egna verksamheter. Förekommer i mer än ett bostadsområde.
Åtgärd: Fastighetsbolagets jour kontaktas. Hanteras enligt rutin inom fastighetsbolaget. Fältteamet informeras om att närvara i berörda områden. Polismyndigheten informeras.

Händelse: Rapporter via trygghetstelefon och trygghetsapp om att ungdomar återkommande samlas på en skymd plats vid en fastighet i centrala Lysekil.
Åtgärd: Kommunen kontaktar fastighetsbolaget som meddelar att det pågår planer för att avgränsa platsen. Fältteamet ombeds närvara på platsen under sina pass.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen som rör ungdomar som skapar oro/ungdomssamlingar i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åker till de platserna som angivits men ungdomarna har redan avvikit från platsen. Fältteamet är informerade om platserna inför kommande vecka.

Händelse: Fältteamet får samtal om att misstänkt berusad ungdom kör moped vid Dalskogen.
Åtgärd: Fältteamet åker till platsen där det är ett stort antal ungdomar. Fältteamet samtalar med ungdomen som erbjuds skjuts hem men nekar detta och får istället hjälp av en kompis hem. Fältteamet gör orosanmälan till socialtjänsten samt kontaktar polisen och ber dem närvara vid platsen, då det är många ungdomar där.

Händelse: Skadegörelse/inbrott i förråd i kommunal fastighet.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten. Händelsen är polisanmäld.

Händelse: Intern information om att barn/ungdomar knackar på dörrar/fönster till idrottshall och vill in när det är bokat/hyrt.
Åtgärd: Fältteamet ombeds närvara vid nästa tillfälle samt närvara i området under sina pass.

Händelse: Fältteamet tar hand om en upphittad påse med vitt pulver i, som misstänks vara narkotika.
Åtgärd: Påsen lämnas in till polisen.

Händelse: Fältteamet träffade ungdomar som körde utan ljus på sina mopeder.
Åtgärd: Samtal med ungdomarna om vikten av att ha ljus på sina mopeder.

Polismyndighetens information för vecka 43

Polismyndigheten anger att antalet anmälningar senaste veckan får anses som normalvärde i jämförelse med de senaste 5 åren. Positivt är att ingen gjord anmälan är kopplad till våld.

Totalt har 32 brott anmälts senaste veckan. Två anmälningar om skadegörelse har inkommit och åtta anmälningar om tillgreppsbrott (stöld).

Fortsatt problem med mopedstölder/skadegörelse av mopeder

Polisen informerar om att det fortfarande är problem med mopedstölder, försök till mopedstölder samt skadegörelse av mopeder. Bland annat eldades en moped upp i centrala Lysekil under söndagskvällen.

Polisen uppmanar allmänheten att tipsa om man sett eller hört något om dessa mopedstölder eller skadegörelser.

Polisen påminner också ägare av den här typen av fordon att se över låsanordningar och förvaringsplatser i syfte att minska risken för eventuella tillgrepp.

Läs mer om tips för att minska risken för stöld av moped på:

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsguider/fordon-bat/moped/ Länk till annan webbplats.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.

Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.