Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Föräldraskolan om narkotika – del 3

Poliser och tonåring.

I den tredje och sista delen av "Föräldraskolan om narkotika" berättar vi om de vanligaste drogerna och hur man kan se tecknen på drogpåverkan.

I den här tredje och sistsa delen av Föräldraskolan listar vi vanliga droger och vad som kännetecknar användandet.

Cannabis – den vanligaste drogen

Bild på små påsar med grönaktigt innehåll.

Den absolut vanligaste drogen Polisen gör beslag av är cannabis i form av hasch och marijuana.

Vissa känner positiva effekter av att röka cannabis: de känner sig lugnare, somnar lättare, det ger smärtlindring och ångest försvinner. Studier pekar på att det påverkar hjärnan, och särskilt hos ungdomar eftersom deras hjärnor inte är färdigutvecklade.

Hos ungdomar kan användningen märkas genom mindre intresse för skolan. Morgontrött. Konstiga meddelanden till sin telefon/dator. Nya och okända kompisar. Kan inte redovisa vart pengarna tar vägen, konstiga swishbetalningar. Drar sig undan och har hemligheter. Kläder luktar rök/cannabis.

Man blir påverkad väldigt snabbt. Ruset varar i cirka fyra timmar och är intensivast under 15-30 minuter.

Tecken på påverkan

 • höjd puls
 • muntorrhet
 • rödsprängda ögonvitor
 • glansiga ögon
 • vidgade pupiller
 • hängande ögonlock
 • hunger/ sötsug
 • pratig
 • fumlig
 • sluddrigt tal
 • sömnig,
 • inbundenhet
 • fnittrig

Och mindre vanliga: vanföreställningar, hallucinationer, ångestattacker och paranoida tankar.

Tramadol - med livet som insats

Bild på röda tramadoltabletter och en penna.

Tramadol är ett narkotikaklassat, smärtlindrande läkemedel.

Under den senaste tiden har Polisen gjort beslag av den röda varianten Tramadol som tillverkas Indien. I några av dessa röda varianter som smugglas till Sverige har man även hittat spår av fentanyl.

Fentanyl är en syntetisk opioid och kan vara hundra gånger starkare än morfin, vilket gör att det lätt kan bli dödliga doser vid användning.

Tramadol missbrukas oftast ihop med andra droger, inte minst cannabis.

Tecken på påverkan

En påverkad person kännetecknas av

 • små pupiller
 • hängande ögonlock
 • sänkt medvetande
 • sluddrande tal

Vid överdos kan Tramadol slå ut andningen och leda till döden. Det kan också orsaka kramper som gör att man förlorar medvetandet.

Xanor - de lömska små blå

Bild på blå xanortabletter och en penna.

Delar av ett Xanor-beslag. Påsen på bilden innehåller 1000 tabletter och väger bara 100 gram. Inte konstigt att dessa är lätta att smuggla till Sverige, med tanke på att de tar så lite plats.

Ett annat narkotikaklassat preparat som vi ser allt mer av är Xanor (Alprazolam) - den insmugglade varianten som är rund och ljusblå. Tillgången är god och det finns många som säljer – och än fler som brukar dem. Kostnaden för en tablett ligger runt 10 kr/st.

Xanor är en av de starkare sorterna av bensodiazepiner. Huvudregeln är att snabba och starka preparat ger en snabbare beroendeutveckling än svaga. Detta gör att många snabbt blir beroende av detta preparat.

Det är även vanligt att man missbrukar Xanor ihop med andra droger.

Tecken på påverkan

Användning av Xanor kan orsaka

 • dåsighet
 • huvudvärk
 • trötthet
 • yrsel
 • irritabilitet
 • koncentrationssvårigheter
 • ökad salivering
 • muntorrhet

Xanor kan även ge biverkningar av mer allvarlig art som kan kräva medicinsk vård, till exempel andnöd, kramper, svåra hudutslag, gulnad av ögon eller hud, depression, minnessvårigheter, talsvårigheter, förvirring, humörsvängningar, beteendeförändringar, självskadetankar eller självskadebeteende, försämrad balans samt hallucinationer.

Kallas även för: benso, blåbär, fludder, habbar, små blå, pix.

Amfetamin - snabbspåret till stora problem

påse med vitt pulver.

Många amfetaminmissbrukare lever ett liv kantat med riskfyllda situationer.

Amfetamin är ett vitt pulver som brukar ha nyanser av gult, rosa eller grått. Amfetaminet som vi brukar hitta är oftast lite kletigt och luktar ganska starkt. Det finns även i tablett/kapsylform. Amfetamin går att sniffa, dricka eller injicera, och ruset kan vara i flera timmar. Amfetamin tillverkas i laboratorium och smugglas till Sverige från olika länder i Europa. Priset för ett gram ligger på 150-400 kronor.

Tecken på påverkan

 • stora stela pupiller
 • ofrivilliga rörelser i ansiktet
 • svettig blank hy
 • mani
 • torr mun vilket gör att man smackar oftast med munnen samt slickar sig om läpparna.

Andra tecken: små ziplockpåsar, avklippta sugrör, spegel med pulver rester, hoprullade sedlar, injektionsverktyg, skedar med pulverrester, kre- ditkort som har blivit naggade i kanterna. Korta telefonsamtal liknande: ”Kan du hjälpa mig?”

Amfetaminet har en starkt uppiggande effekt och många får ökat självförtroende. Andra vanliga effekter/biverkningar är ökad puls, minskad hungerkänsla, snabbare andning, ökad blodtryck, retlighet, misstänksamhet, rastlöshet, ångest, sömnlöshet, delirium, vanföreställningar och psykos.

Brukar kallas för speed, tjack, billigt, skor, uppåttjack, vaket, vitt.

Råd och stöd kring narkotika hos barn och unga

Om du som vårdnadshavare behöver råd och stöd kan du kontakta vårt mottagningsteam på 0721-43 54 90. Det finns alltid någon som svarar vardagar mellan kl. 8:00-16:30.

En del av kommunens förstärkta trygghetsarbete

Föräldraskolan om narkotika har tagits fram inom Polisen och Lysekils kommun sprider informationen som en del i det förstärkta trygghetsarbetet.

Kommunens förstärkta trygghetsarbete påbörjades under våren 2020. Detta efter en eskalerande oro i kommunen, som bland annat lett till allvarliga händelser i centrala Lysekil den senaste tiden, har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet. Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle.

Arbetet sker inom ramen för det som är kommunens uppdrag och befogenheter. Ingripanden vid pågående brottslighet är polisens ansvar.

Förstärkt trygghetsarbete

Åtgärder för intensifierat trygghetsarbete