Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Vad tycker unga om att bo och leva i Lysekil?

För att kommunen ska bli bättre på att ta hänsyn till ungdomars intressen och behov i beslutsfattandet, genomförs LUPP – en lokal uppföljning av ungdomspolitiken – i åldrarna 13-16 och 16-19 år.

LUPP är en enkätundersökning som myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram. Enkäten är webbaserad och består av ungefär 80 frågor som handlar om fritid, inflytande, skola, trygghet, hälsa och framtid. Eleverna ges möjlighet att svara på enkäten i skolan under skoltid. 

Det är kommunen själv som anmäler sitt intresse av att delta i enkäten, och det är också kommunen som ansvarar för insamling och analys av resultaten.

Svaren kommer att sammanställas till statistik och presenteras i form av en rapport.

Har du frågor kring genomförandet av LUPP-enkäten i kommunen, kontakta processtödjare för barnkonventionen Louise Wicksell via louise.wicksell@lysekil.se eller 076-144 19 95.