Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 40

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

Fältteamet arbetar relationsskapande och kravställande

En viktig del i fältteamets funktion är att arbeta relationsskapande men också kravställande och inkluderande. Barn och unga är är vår framtid och vi vill att varje individ ska ges förutsättningar att kunna leva ett gott liv. En del i det är att ställa krav och vidta åtgärder som gynnar barnet eller den unge. Vid olika tillfällen har fältteamet under veckan skjutsat hem ungdomar från de centrala delarna av staden under kvälls- eller nattetid. De har också haft kontakt med flertalet vårdnadshavare i olika sammanhang för att informera om händelser eller situationer där deras barn varit involverat.

Fältteamet har fortsatt noterat att många barn och ungdomar dessvärre saknar cykelhjälm och belysning när de cyklar. Många saknar reflexer när de vistas ute när det är mörkt. Man har även sett mopeder och A-traktorer som framförts utan rätt belysning och i vissa fall utan belysning alls. Vi uppmarar dig som är vårdnadshavare att aktivt skapa dig kunskap om hur ditt barn på ett säkert sätt vistas i trafiken. Ljus, hjälm och reflexer räddar liv

Föreningslivet skapar ökad trygghet

Att bygga nätverk och skapa bra förutsättningar för våra barn och unga är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att samhällets olika aktörer hjälps åt och bidrar utifrån sina möjligheter så att våra barn ges möjlighet till sysselsättning och en god gemenskap.

Föreningslivet erbjuder ofta sammanhang som skapar trygghet, ökar upplevelsen av samhörighet, delaktighet och inkludering. Barn och ungas glädje och motivation till utveckling stimuleras i föreningslivet!

Är du aktiv i en förening som vill erbjuda fler tillfällen för aktiviteter under höstlovet? Föreningar - sök extra medel för höstlovsaktiviteter

Vill du komma i kontakt med en förening i vår kommun?

Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunens föreningsutvecklare Jonas Ingevaldsson via kontaktcenter på 0523 - 61 30 00. eller via mail på jonas.ingevaldsson@lysekil.se.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag, varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen har arbetat enligt ordinarie bemanning.

Genomförda aktiviteter vecka 40

Mötesplats Rorkulten - Språkcafé med odlingstema samt övriga aktiviteter enligt planering. Vid frågor kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073‑501 11 28.

Fritidsverksamheten - Den förstärkta fritidsverksamheten har genomfört ytterligare riktade aktiviteter utöver den befintliga öppna fritidsgårdsverksamheten.

Fritidsenheten - Information har gått ut om utökat föreningsstöd för aktiviteter under höstlovet.

Händelser och åtgärder

Brastad

Händelse: Fältteamet träffar barn och ungdomar som inte har reflexer på sig trots att det är väldigt mörkt och de vistas i trafikerad miljö.
Åtgärd: Fältteamet delar ut reflexer till dem och samtalar om varför det är viktigt att använda reflex.

Händelse: Information inkommer om att det sker misstänkt narkotikahandel vid en adress i centrala Brastad.
Åtgärd: Information vidareförmedlad till Polismyndigheten.

Centrala Lysekil

Händelse: Samtal inkom till trygghetstelefonen angående en ungdomssamling vid en adress i centrum. Även smällar har hörts från olika delar av centrala Lysekil under en tidsperiod.
Åtgärd: Fältteamet besökte platsen och samtalade med en grupp ungdomar som sedan lämnar platsen.

Händelse: Ruta krossad på Kronbergshallen under pågående aktivitet.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen för samtal med deltagarna. Hanteras vidare enligt rutin inom ansvarig verksamhet.

Händelse: Fältteamet fick kontakt med två unga tjejer som vistades i centrum under sen kvällstid.
Åtgärd: Samtal med flickorna, och de fick skjuts hem.

Händelse: Fältteamet påträffade en kraftigt berusad kille.
Åtgärd: Kontakt togs med förälder som inte bor i kommunen men som var tacksam att fältteamet tog kontakt. Fältteamet skjutsade hem killen till hans bostad.

Händelse: Ungdomsfest med äldre ungdomar på en adress i centrala Lysekil under sen kväll/natt.
Åtgärd: Fältteamet besökte platsen och samtalade med ungdomar utanför. Situationen var lugn och under kontroll.

Händelse: Information inkom om att det sker misstänkt narkotikahandel vid en adress i centrala Lysekil.
Åtgärd: Information vidareförmedlades till Polismyndigheten.

Händelse: Fältteamet observerade ett barn som kvällstid cyklade utan att använda cykelhjälm och utan belysning på cykeln.
Åtgärd: Fältteamet samtalade med barnet på platsen. De besökte också vårdnadshavare för att informera om händelsen. Vårdnadshavaren gav fältteamet ett gott bemötande.

Händelse: Samtal inkom till trygghetstelefonen under kvällstid om en pågående ungdomsfest på en adress i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen men där var det lugnt och ingen fest.

Händelse: Fältteamet observerade att det var bilar på helikopterplattan i Valbodalen under kvällstid.
Åtgärd: Fältteamet samtalade med förarna och bad dem lämna platsen eftersom man inte får ha fordon på helikopterplattan.

Polismyndighetens information för vecka 40

Polismyndigheten bedömer att det är ett generellt lugnt läge i kommunen. Antalet inkomna anmälningar är lägre än motsvarande period under de senaste fem åren.

Under perioden har anmälan om två våldsbrott, ett skadegörelsebrott och tio tillgreppsbrott inkommit.

Vid fotpatrull nattetid inom de centrala delarna av Lysekil har polisen kontrollerat en person vilket lett till misstanke om narkotikabrott genom eget bruk samt innehav.

Polisen ser också att tillgrepp och försök till tillgrepp av mopeder förekommer och det finns information om att detta utförs av ungdomar. Det ger anledning för ägare av den här typen av fordon att se över låsanordningar och förvaringsplatser i syfte att minska risken för eventuella tillgrepp.

Läs mer om tips för att minska risken för stöld av moped på:

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsguider/fordon-bat/moped/ Länk till annan webbplats.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.

Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.