Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Barn och provtagning för covid-19

När det är aktuellt med provtagning? Hur länge behöver mitt barn stanna hemma vid symtom på covid-19? Folkhälsomyndighetens matris guidar dig genom dina frågor.

Under coronapandemin är det viktigt att alla är extra försiktiga för att undvika smittspridning i samhället. Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer som handlar om när barn kan gå tillbaka till skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Om du, som barn eller vuxen, får symtom som är snabbt övergående, till exempel om du vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra, behöver du inte ta ett test för covid-19. Däremot bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du inte blir sjuk. Därefter kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Information om provtagning på 1177.se

Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver du inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän eller allergi.

Om symtomen inte går över efter ett dygn gå in på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats. för att se vad som gäller för att lämna prov för covid-19 (barn i förskoleålder testas sällan). I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Skriv tabellbeskrivning här

Ålder, skolnivå

Provtagning

Stanna hemma vid symtom utan genomförd provtagning

Stanna hemma om provet visar att man HAR covid-19

Stanna hemma om provet visar att man INTE HAR covid-19

<6 år

(förskola)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalt inte aktuellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid kortvariga symtom: så länge barnet har symtom +2 dygn till.

Vid kvarvarande milda symtom: totalt minst 7 dygn efter symtomdebut varav minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring.

Totalt minst 7 dygn efter symtomdebut varav minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring.

 

 

 

Tills barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med förskolans egna rutiner för sjukfrånvaro.

 

 

 

>6 år

(förskoleklass och uppåt)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, vid symtom på covid-19

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid kortvariga symtom: så länge barnet har symtom +2 dygn till.

Vid kvarvarande milda symtom: totalt minst 7 dygn efter symtomdebut varav minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring.

Totalt minst 7 dygn efter symtomdebut varav minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring.

 

 

 

 Tills barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med skolans egna rutiner för sjukfrånvaro.

 

 

 

 

Källa: Folhälsomyndigheten