Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 38

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

Fältteamet uppskattat

Under den gångna veckan har fältteamet kollat till alla ”kända” platser i kommunen och överlag har det varit lugnt. De barn och ungdomar som fältteamet mött har i de allra flesta fall visat på ett gott och trevligt bemötande. Fältteamet har vid flera tillfällen kört hem ungdomar som vistats ute sent.

Fältteamet rapporterar också att de under veckan vid flera tillfällen haft kontakt med kommuninvånare som visat uppskattning för deras arbete.

Vet du vad ditt barn eller ungdom gör på fritiden?

Vi har tagit upp det tidigare men det är värt att upprepas.

Vi behöver prata med våra barn och unga - vara nyfikna på vad de gör och vilka de hänger med. Förklara med värme varför vi inte vill att de ska dricka alkohol eller uppehålla sig i miljöer som kan vara en risk för dem.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag, varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen har arbetat enligt ordinarie bemanning.

Genomförda aktiviteter vecka 38

Mötesplats Rorkulten - Språkcafé med odlingstema samt övriga aktiviteter enligt planering. Vid frågor kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073‑501 11 28.

Fritidsverksamheten - Den förstärkta fritidsverksamheten har genomfört ytterligare riktade aktiviteter utöver den befintliga öppna fritidsgårdsverksamheten.

Fritidsenheten - Information har gått ut om utökat föreningsstöd för aktiviteter under höstlovet.

Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

Händelse: Polisen hanterade en redan inträffad händelse vid Parksnäckan där, för fältteamet, kända vuxna personer var inblandade.
Åtgärd: Händelsen hanterades av Polis och ambulans. Fältteamet samtalade med och skingrade många nyfikna personer så att polisen kunde jobba vidare lugnt och tryggt.

Händelse: Fältteamet upptäckte en okontaktbar ungdom liggandes på trottoaren i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet stannade och hjälpte till och inväntade ambulans. Ungdomen var från en annan kommun och fältteamet kontaktade anhöriga.

Händelse: Fältteamet fick kännedom om att det var stökigt kring torget och närliggande restaurang och tog sig till platsen.
Åtgärd: Fältteamet pratade med ungdomar och unga vuxna på platsen och situationen lugnade då ner sig.

Händelse: Fältteamet tittade till området utanför Ica Supermarket och där var det många ungdomar.
Åtgärd: Fältteamet pratade med ungdomarna bad dem att sänka ljudnivån för att inte störa boende och övriga i området. Fältteamet var på plats i nästan en timme.

Händelse: Fältteamet fick information om att ett bråk planerades mellan två grupper.
Åtgärd: Fältteamet åkte direkt till platsen där bråket skulle vara men det var lugnt på platsen.

Händelse: Fältteamet rörde sig kring torget och uppmärksammade att Polisen också var där och kontrollerade ungdomar.
Åtgärd: Polisen körde hem en av ungdomarna och fältteamet noterade att ungdomarna var arga på Polisen. Fältteamet gjorde allt för att lugna de som var arga och uppmanade dem att gå hemåt vilket de då gjorde. Fältteamet tog även kontakt med vårdnadshavare.

Coop Ekgatan/Bilprovningen

Händelse: När fältteamet kom till Coop Ekgatan framkom att det varit ett bråk där mellan två, för fältteamet, kända yngre killar.
Åtgärd: Polis tillkallades och kom till platsen. Fältteamet bistod på platsen så länge det behövdes.

Polismyndighetens information för vecka 38

Statistiskt sett en lugn vecka. Näst minst anmälningar sett till de senaste fem åren. Två anmälningar om våld, en anmälan om skadegörelse och sju anmälningar om stöld.

Under veckan har polispatruller bland annat rapporterat två förare för drograttfylleri. Under helgen var det varit rapporter om fylla och stök (bråk) i centrala Lysekil och det har oftast rört sig om, för Polisen, kända personer. Under fredag kväll var det bråk /misshandel mellan två, för Polisen, kända och berusade ungdomar utanför COOP Ekgatan.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.

Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.