Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 35

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Under tisdagsförmiddagen träffades kommunens trygghetsgrupp och kommunpolisen. Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på www.polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

 • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
 • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag, varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
 • Trygghetsvärdar har arbetat mellan klockan 17.00-22.00 måndag till söndag och då främst rört sig i Södra hamnen, Norra hamnen och i centrum runt Stadsparken, torget och ICA.
 • Polisen har arbetat enligt ordinarie bemanning.


Genomförda aktiviteter vecka 35

 • Mötesplats Rorkulten - Språkcafé med odlingstema samt övriga aktiviteter enligt planering. Vid frågor kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073-501 11 28.
 • Fritidsverksamheten - Den förstärkta fritidsverksamheten har genomfört ytterligare riktade aktiviteter utöver den befintliga öppna fritidsgårdsverksamheten.


Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

 • Händelse: Fältteamet fick samtal om en samling ungdomar vid Bryggarebacken. Ingringaren upplevde att ungdomarna uppträdde störande. Bland annat sysselsatte de sig med en lek som de kallade för "rutschkana med rå fisk".
 • Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och uppmanade dem att städa upp på platsen, vilket de då gjorde.

 • Händelse: Misstänkt drogpåverkade unga vuxna tillsammans med yngre ungdomar påträffades av fältteamet.
 • Åtgärd: Polis kontaktades som också kom till platsen och tog över ärendet.

 • Händelse: Fältteamet uppmärksammade mycket högljudda ungdomar i Stadsparken, kvällstid.
 • Åtgärd: Fältteamet samtalade med dem och bad dem sänka ljudnivån vilket de då gjorde.

 • Händelse: Fältteamet uppmärksammade en kundvagn som några ungdomar tagit med sig till Stadsparken.
 • Åtgärd: Fältteamet såg till att vagnen kom tillbaka till butiken.

 • Händelse: Fältteamet såg en A-traktor som parkerade vid Stadsparken. När bagaget öppnades kom en ung flicka ut ur bagageutrymmet.
 • Åtgärd: Fältteamet samtalade med ungdomarna om risker med att åka i bagageutrymmet och påtalade att det är förbjudet. Kontakt togs även med Polisen som samtalade med ungdomarna.

 • Händelse: Fältteamet blev omkörda av en ungdom på en trimmad moped. Mopeden kördes på bakhjulet. Fältteamet åkte efter mopeden som stannade vid Kronbergsvallen. När fältteamet gick ut för att prata med ungdomen körde denne iväg i full fart ner mot centrum.
 • Åtgärd: Fältteamet som är bekant med ungdomen ringde upp vårdnadshavaren omgående vilket ledde till ett bra samtal. Ungdom och vårdnadshavare kallades till samtal med kommunpolis då ungdomen inte har körkort och kör trimmad moped.

 • Händelse: Fältteamet observerade tre yngre pojkar som vistades på taket på elcentralen i Stadsparken under kvällstid.
 • Åtgärd: Fältteamet sa åt pojkarna att gå ner från taket omgående, vilket de då gjorde. De samtalade också med pojkarna om riskerna med aktiviteten. Pojkarna valde att leka vidare i lekparken istället.

Badhusberget

 • Händelse: Flera barn vistades i multisportarenan där fältteamet deltog i olika aktiviteter.
 • Åtgärd: Flera av barnen saknade hjälm vid aktiviteter som cykling, inlines, skateboard mm. Fältteamet påtalade vikten av att använda hjälm och vilka regler som gäller. Önskemål att föräldrar med barn i området deltar i barnens aktiviteter och ser till att barnen använder hjälm och annan lämplig skyddsutrustning.

 • Händelse: LysekilsBostäder uppmärksammade att det har klottrats i deras fastigheter.
 • Åtgärd: Hanteras enligt ordinarie rutin inom verksamheten.

Tröten

 • Händelse: Fältteamet fick flera samtal om en fest på Tröten med många ungdomar och mycket alkohol.
 • Åtgärd: Fältteamet ringde till Polisen som kom snabbt till platsen. Redan innan Polisen anlände hade ungdomar börjat lämna platsen. Orosanmälningar till socialtjänsten gjordes.

Mariedal

 • Händelse: Skadegörelse på fast lekutrustning på Mariedals förskolas innegård samt skadegörelse på fastigheten. I samband med händelsen observerades en grupp ungdomar på platsen vilka lämnade platsen springandes.
 • Åtgärd: Polisanmälan om skadegörelse. Övrig hantering enligt rutin inom verksamheten.
  Önskemål att vårdnashavare samtalar med sina barn om de långtgående konsekvenser som den här typen av aktiviteter leder till.

 • Händelse: Mopedburna personer observerades när de körde runt på Mariedals förskolas innergård och omkring förskolan.
 • Åtgärd: LysekilsBostäder kompletterar med en låsbar kätting runt grinden. LysekilsBostäder planerar också att ansa träd och buskar för att öka insyn på gården. Önskemål att föräldrar med barn i området rör sig i området kring förskolor och skolor för att kunna motverka liknande händelser och beteenden.

 • Händelse: Fältteamet promenerade i riktning mot Mariedalsskolans skolgård när en crossmotorcykel körde över skolgården i hög hastighet. Inne på skolgården satt 7-8 ungdomar och rökte. Flertalet ungdomar hade mopeder med sig varav endast 3 stycken bedömdes av fältteamet vara i trafikdugligt skick. Under tiden då fältteamet pratade med ungdomarna kom det ytterligare en crossmotorcykel körandes i hög fart över skolgården.
 • Åtgärd: Fältteamet samtalade med mopedungdomarna på platsen och påtalade risker med att framföra trafikfarliga fordon samt olämpligheten i att framföra fordonen inom skolområdet. Polis kontaktades angående situationen. Mopedungdomarna flyttade sina mopeder. Kontakt med ronderande väktare togs utanför Mariedals förskola för att informera om händelsen. En direktkontakt togs med ungdomen på en av crossmotorcyklarna då denne var känd sedan tidigare av fältteamet.

Gullmarsskolan 7-9

 • Händelse: Skadegörelse på ett fönster på andra våningen.
 • Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten.


Gullmarsgymnasiet

 • Händelse: Skadegörelse på ett fönster på andra våningen.
 • Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten.

 • Händelse: Flertalet trimmade mopeder har observerats i anslutning till gymnasiet.
 • Åtgärd: Kontakt med Polismyndigheten har tagits och skolan har ökat information om problemet riktad till sina elever.

 • Händelse: Elever på program med inriktning marinbiologi och naturbruk genomförde sin årliga inspark för årskurs 1. Utomhusaktiviteter genomfördes i centrala Lysekil under kvällstid.
 • Åtgärd: Uppsökande verksamhet från fältteamet på de platser som ungdomarna vistades.

Ulseröd

 • Händelse: Misstänkt narkotikapåverkade vuxna personer rörde sig runt en bil i höjd med busshållsplatsen i Ulseröd. Personerna lämnade platsen i hög fart med bilen när fältteamet kom dit.
 • Åtgärd: Fältteamet kontaktade Polisen.

Information från Polismyndigheten

Enligt information från Polisen är det ett generellt lugnt läge. Det som avviker är en ökning av stöld i/ur båtar i Stångholmesund. En anmärkningsvärd händelse är en skadegörelse i Ulseröd där en kabel till ett stag till en elstolpe har klippts av där ledningen var strömförande vilket innebar en stor risk för allvarliga skador.

Under den gångna helgen genomfördes en krogtillsyn. Alla öppna krogar kontrollerades vid tillsynen. Kontrollen resulterade inte i någon anmärkning från Polisen.

Övriga åtgärder och information

 • Trygghetstelefon, 031-334 12 19, via SOS Alarm, är aktiverad. Allmänheten har börjat använda numret för att ringa in ordningsstörningar och tips vilket är positivt.
 • Aktualisering av rutiner för orosanmälningar till socialtjänsten - förstärkt fältfunktion.
 • Information gällande trygghetstelefonen kan nås via startsidan på kommunens hemsida i rutan "Trygg i Lysekils kommun"


Var med och bidra

 • Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på www.polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14
 • Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.
 • Bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?
 • Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.
 • Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.
 • Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Användbara telefonnummer

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Observera att vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:


Det förstärkta trygghetsarbetet - bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

 • Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.
 • Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.

Vad gör kommunen?

Det operativa arbetet är exempelvis:

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.

Detta ingår inte i kommunens uppdrag

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

 • Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till
 • Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.