Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 34

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Under tisdagsförmiddagen träffades kommunens trygghetsgrupp och kommunpolisen. Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet. Under mötet hade Polismyndigheten ingen ny information kring händelseförloppet vid den allvarliga händelsen i Norra Hamnen torsdagen den 20 augusti.

Lysekils kommun följer fortsatt brottsutredningen. Har du information som kan vara värdefull för Polisen? Ta då kontakt med dem via www.polisen.se Länk till annan webbplats. eller 114 14.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

 • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
 • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag, varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
 • Trygghetsvärdar har arbetat mellan klockan 17.00-22.00 måndag till söndag och då främst rört sig i Södra hamnen, Norra hamnen och i centrum runt Stadsparken, torget och ICA.
 • Polisen förstärkt närvaro under den gångna helgen. I övrigt enligt ordinarie bemanning.
 • AVARN Security rondering enligt avtal utifrån områden prioriterade inom EST-arbetet.


Genomförda aktiviteter vecka 34

 • Mötesplats Rorkulten - Språkcafé med odlingstema samt övriga aktiviteter enligt planering. Vid frågor kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073-501 11 28.
 • Fritidsverksamheten - Den förstärkta fritidsverksamheten har genomfört ytterligare riktade aktiviteter utöver den befintliga öppna fritidsgårdsverksamheten.
 • Skolverksamhet - Höstterminen har startat och gymnasieutbildningen genomförs åter på plats efter distansutbildning under våren.


Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

 • Händelse: Misstanke om inbrott på gamla Foodia.
 • Åtgärd: Fältteamet mötte upp väktare som tog över.

 • Händelse: Fältteamet träffade på tre ungdomar som vistades i centrala Lysekil, nattetid.
 • Åtgärd: Fälteamet körde hem ungdomarna.

Norra hamnen

 • Händelse: Allvarlig händelse i Norra Hamnen. Information i nyheten som publicerades fredag den 21 augusti.
 • Åtgärd: Se länk ovan. Kommunen har varit i kontakt med de ungdomar som varit involverade i händelsen samt deras vårdnadshavare. Ansvaret för utredning av händelsen ligger hos Polismyndigheten.

Dalskogen

 • Händelse: A-traktorer och en ungdomssamling vid biltvätten i Dalskogen under nattetid.
 • Åtgärd: Fältteamet pratade med dem. Det var lugnt på platsen.

Mariedal

 • Händelse: Personer har vistats på Mariedals förskolas gård. En soptunna har slängts på gården. Ett bollplank är trasigt och stora stenar har kastats på gården. Skadegörelse på fast lekmaterial på gården samt att linan till flaggstången har kapats.
 • Åtgärd: Verksamhetsansvarig kontaktar kommunens trygghetsgrupp för vidare åtgärder.

 • Händelse: Väktare såg personer knuffa en moped över gården på Mariedalsskolan. När väktarna kom fram låg mopeden slängd och det var bensin runt mopeden. Misstanke om planerad mopedbrand.
 • Åtgärd: Väktare har anmält händelsen till Polisen.

Kronberget

 • Händelse: Väktare påträffade ungdomar som satt och rökte på Kronbergets förskolas område.
 • Åtgärd: Väktarna bad ungdomarna lämna området vilket de gjorde.


Ålevik

 • Händelse: En bilbrand uppmärksammades nattetid på Åleviksparkeringen.
 • Åtgärd: Räddningstjänst anlände. Fältteamet kontaktade bilägaren.

Valbodalen

 • Händelse: Fältteamet noterade att det står en bil på helikopterplattan.
 • Åtgärd: Fältteamet tog kontakt med föraren som körde ifrån platsen.

Övriga åtgärder och information

 • Rondering AVARN Security inom prioriterade områden.
 • Trygghetstelefon, 031-334 12 19, via SOS Alarm, är aktiverad. Allmänheten har börjat använda numret för att ringa in ordningsstörningar och tips vilket är positivt.
 • Aktualisering av rutiner för orosanmälningar till socialtjänsten - förstärkt fältfunktion.
 • Information gällande trygghetstelefonen kan nås via startsidan på kommunens hemsida i rutan "Trygg i Lysekils kommun"

Sett till de senaste 5 åren bedömer Polisen antalet anmälningar till högst ”normalt” för årstiden. Brottstypen har ändrats något med färre antal anmälda våldsbrott men ett ökat antal anmälda tillgreppsbrott. Antal anmälda skadegörelsebrott ligger på en enligt Polisen normal nivå. Narkotikabrotten har ökat markant. Enligt Polisen beror detta troligen på att en ökad polisiär närvaro har gett en ökad möjlighet att upptäcka och rapportera dessa brott.

Bortsett från den allvarliga händelsen under torsdagen har verksamheten inom fältteamet varit lugn och de rapporterar få avvikande händelser. De har haft mycket kontakt med barn och ungdomar men även kontakt med föräldrar och andra vuxna. Fältteamet upplever att deras närvaro och insatser uppskattas.

Var med och bidra

 • Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på www.polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14
 • Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.
 • Bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?
 • Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.
 • Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.
 • Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Användbara telefonnummer

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Observera att vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:


Det förstärkta trygghetsarbetet - bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

 • Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.
 • Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.

Vad gör kommunen?

Det operativa arbetet är exempelvis:

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.

Detta ingår inte i kommunens uppdrag

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

 • Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till
 • Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.