Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Tyck till om cykelmöjligheterna i kommunen

Hur bra är vår kommun när det gäller att främja cyklandet? Tyck till i Cykelfrämjandets webbenkät.

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv. Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år.

Årets enkät är öppen till 31 augusti 2020. Resultatet presenteras 8 oktober.

Resultat på kommunnivå

Resultatet presenteras i en nationell rapport samt på kommunal nivå. Kommunresultat presenteras enbart för de kommuner som har fått in tillräckligt stort antal svar (kopplat till kommunens invånarantal). Se hur många svar din kommun fått in nedan: