Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 32

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans incidenter och åtgärder.


Alla behövs

Det är väldigt viktigt att du som vuxen fortsätter att vistas ute på gator och torg. Genom din närvaro bidrar du till ökad trygghet!

Är du vårdnadshavare till ungdom med moped eller A-traktor får du den närmaste perioden gärna ta en kvällspromenad i området kring Coop Ekgatan och Bilprovningen. För närvarande har vi fortsatta klagomål om ordningsstörningar på grund av buskörning och hög musik i just det området.


Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

 • Fritidsledare var i tjänst mellan kl. 15 - 21.30 måndag till fredag under v. 32 där de fältade i Lysekil, fanns på plats på "fritidsgården" på Rorkulten och ledde planerade sommarlovsaktiviteter som exempelvis fiskegrupp och badbåt.
 • Ett utökat fältteam har varit ute till onsdag till söndag klockan 17.00-01.00. De har rört sig på Kronbergsgatorna, Badhusberget, Stadsparken, Norra hamnen, Södra hamnen, Coop Ekgatan/Bilprovningen, Mariedalskolan, Kronbergsvallen, Ica Lysekil, Stångenässkolan, Norrkila, centrala Brastad m.m.
 • Tygghetsvärdar har arbetat mellan klockan 17.00-22.00 måndag till söndag och då främst rört sig i Södra hamnen, Norra Hamnen och i centrum runt Stadsparken, torget och Ica.
 • Polisen har från den 29 juni en sommarinsats med 12 "sommarpoliser" i området varav 4 utgår ifrån Lysekil. Sommarpolisinsatsen har pågått till och med vecka 32.
 • AVARN Security rondering enligt avtal utifrån områden prioriterade inom EST-arbetet.


Genomförda aktiviteter vecka 32

 • Mötesplats Rorkulten - fiske, danskurser och öppen fritidsgårdsverksamhet. Trygghetsvandring arrangerades fredagen den 7 augusti.
 • Fritidsverksamheten - genomförande av planerade sommarlovsaktiviteter. Den förstärkta fritidsverksamheten har genomfört ytterligare riktade aktiviteter utöver den befintliga sommarlovsplaneringen.
 • Biblioteken - pop-up-bibliotek runt om i kommunen under sommarveckorna 24 - 33.
 • Sommarlovsaktiviteter


Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

 • Händelse: Två för fältteamet okända kvinnor befann sig i Parksnäckan och en av dem var på väg att kissa vid lekparken. De drack alkohol och det var mycket smutsigt i Parksnäckan.
 • Åtgärd: Fältteamet tog kontakt och tillrättavisade. En kort stund senare stötte Fältteamet på polisen och berättade vad de sett i parken. Polisen uppgav att de skulle åka dit och därefter syntes de berusade kvinnorna inte till mer under kvällen.


 • Händelse: Flera kända ungdomar (killar) cirkulerade runt i Stadsparken, Badhusberget och centrum.
 • Åtgärd: Fältteamet samtalade med dem under hela kvällen och återkom kontinuerligt till området för att säkerställa att allt var bra.


 • Händelse: På Gullmarsskolans skolgård upptäckte Fältteamet 3–5 för dem kända ungdomar som var mycket högljudda. De var även kraftigt påverkade av alkohol och en av dem mådde riktigt dåligt i själen.
 • Åtgärd: Fältfunktionen stannade kvar på platsen och hade ett långt samtal med dem allihop vilket fick ungdomarna i en bättre sinnesstämning.


 • Händelse: Stenar kastades genom öppet fönster på en av fastigheterna på Kronberget. Senare urinerade samma grupp av individer på samma fastighet.
 • Åtgärd: Granne ringde Trygghetstelefonen för att be SOS Alarm att skicka en polispatrull. SOS Alarm kontaktade Polisen som svarade att de inte hade någon patrull i närheten. Av okänd anledning kontaktades inte Fältteamet. Detta är hanterat efter kontakt med SOS Alarm och hädanefter kommer Fältteamet att kontaktas vid denna typ av händelser oavsett vad inringaren begär. Dagen efter händelsen tog Fältteamet en kontakt med boende på Kronberget för att följa upp läget efter stenkastningen.


 • Händelse: Fältfunktionen upptäckte hur en för dem känd tjej och en kille uppehöll sig bakom Penny Lane/Lysekils pizzeria. Det luktade skarpt av hasch på platsen.
 • Åtgärd: Fältteamets närvaro fick de båda personerna att lämna platsen.


 • Händelse: Fältteamet mötte en dam som var lite för berusad för att hitta hela vägen hem.
 • Åtgärd: Damen fick skjuts av Fältteamet och de såg till att hon kom hem ordentligt.


 • Händelse: Många ungdomar samlades på Rosvikstorg efter midnatt och de var väldigt högljudda.
 • Åtgärd: Fältteamet stannade kvar på platsen och pratade med ungdomarna. Av en tillfällighet passerade två polisbilar platsen som även de stannade och pratade med ungdomarna.

Norra Hamnen

 • Händelse: Fiskare trotsar fiskeförbudet i Norra hamnen.
 • Åtgärd: Trygghetsvärdarna tillrättavisar de som fiskar och informerar vart de får fiska med sina kastspön.


 • Händelse: Två personer leker med handikapputrustningen i Norra hamnen.
 • Åtgärd: Trygghetsvärdarna tillrättavisare personerna som lyssnar och gör som de säger.


Coop Ekgatan / Bilprovningen / Fridhem / Mariedal

 • Under samtliga av fältteamets arbetspass under onsdagen, torsdagen, fredagen, lördagen och söndagen besökte de återkommande Bilprovningen och parkeringen vid Coop Ekgatan. Dels på eget initiativ men även för att agera på inkommande samtal från allmänheten. Under samtliga pass inkom även samtal till trygghetstelefonen om ordningsstörning på platsen, främst på grund av att det spelades väldigt hög musik.


Brastad - Stångenässkolan

 • Händelse: Fältteamet tittade till Stångenässkolan och upptäckte att två personer uppehöll sig på skolgården.
 • Åtgärd: Fältteamet försökte skapa kontakt med personerna, men de lämnade så snart de såg Fältteamet.


Övriga åtgärder

 • Beslut vid fredagsavstämningen i trygghetsarbetet om fortsatt förstärkt fältverksamhet i nuvarande omfattning till och med söndag 18 oktober.
 • Beslut sedan föregående vecka (v. 31) att trygghetsvärdarnas uppdrag förlängs till augusti ut.
 • Fortsatt tätt samarbete mellan kommunens fältteam och de "sommarpoliser" som arbetar på fältet. Sommarpolisinsatsen pågår t.o.m. vecka 32.
 • Rondering AVARN Security inom prioriterade områden.
 • Trygghetstelefon, via SOS Alarm, är aktiverad. Allmänheten har börjat använda numret för att ringa in ordningsstörningar och tips vilket är positivt.
 • Lysekils kommun har upprättat en ansökan om förordnande av ordningsvakter i Lysekils kommun för områdena Norra Hamnen, Havsbadsområdet samt centrala Lysekil inkl. Kronbergsgatorna och Kronbergshallen/Kronbergsvallen. (LKS 2020-000354)
 • Lysekils kommun har upprättat en skrivelse riktad till Polismyndigheten där kommunen förklarar behovet av ett ökat ansvarstagande hos Polismyndigheten utifrån den lokala problembilden. (LKS 2020-000365)
 • Utökad kommunikation med en ruta "Trygg i Lysekil" på startsidan på kommunens hemsida med: snabblänkar till information om trygghetsarbetet, samlade nyheter kring trygghet samt en direktlänk till länken för information om otrygga platser.


Användbara telefonnummer

Om du observerar händelser som du vill informera om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Observera att vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!


Det förstärkta trygghetsarbetet - bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

 • Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.
 • Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.

Vad gör kommunen?

Det operativa arbetet är exempelvis:

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.

Detta ingår inte i kommunens uppdrag

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

 • Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till
 • Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.