Meny

Ett stort och varmt tack!

Ett stort och varmt tack till all fantastisk personal, ordinarie och vikarier, inom socialförvaltningens verksamheter som har arbetat denna speciella vår och sommar!

Varje dag har ni alla sett till att verksamheten har flutit på fint och att brukarna har fått den hjälp de ska ha!

Till alla sommaranställda – hoppas att vi syns igen nästa sommar!

Cheferna inom Socialförvaltningen