Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Upprustning av Engelska parken

I veckan börjar arbetet med att rusta upp Engelska parken. Granittrappan ska lagas, det blir ett nytt handsmitt räcke och den vackra granitmuren som håller uppe vägen ska fogas.

Arbetet med att rusta upp Engelska parken har varit planerat sedan länge, därför är det extra kul att det nu är dags att sätta igång med detta.

En del av arbetet kommer kunna finansieras av ett bidrag från Boverket.

Det vi kommer att göra med parken är att sätta ut fina parkbänkar, ordna vackrare belysning, och det kommer också sättas ut en papperskorg.  

I slutet av sommaren/tidig höst ses planteringarna över och det kommer att planteras rhododendron och azaleor.

Välkomna att följa Christer Olsson, som är stenläggare, och som kommer göra  stenarbetet utanför avspärrningarna. Det är ett riktigt hantverk att laga trappan och lägga sten på avsatserna, till det arbetet återanvänds vacker granit från kommunen och LEVAs lager.  

Har ni några frågor gällande Engelska parken kontakta landskapsarkitekt

Sara Chronvall Sara.Chronvall@lysekil.se
eller tekniskaAvdelningen@lysekil.se