Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Vi följer Västra Götalandsregionens rutiner för vårdhygien

Skyddsmaterial - vård och omsorg.

Bilden är tagen i ett av kommunens lager med skyddsmaterial för anställda.

Med anledning av frågor och reflektioner som inkommit till kommunen hittar du här hygienrutiner och föreskrifter som Lysekils kommun följer.

Vi förstår att det i dessa tider finns en stor omsorg om de som arbetar i kommunen och som kan komma i kontakt med covid-19. Vi förstår också den befogade oro som man kan känna just nu när vi och övriga världen genomgår den här pandemin.

Lysekils kommun arbetar i enlighet med Västra Götalands basala hygienförskrifter och bestämmelser för covid-19. De basala hygienrutinerna kommer från socialstyrelsen och de används alltid i allt vård och omsorgsarbete.

Nödvändigt skyddsmaterial finns

I dessa förskrifter framgår att plasthandskar alltid används om man riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor i sitt arbete. Så är således också rutinerna i Lysekils kommuns verksamheter.

Munskydd används alltid vid misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta.

Ingen medarbetare nekas att använda skyddsmaterial utifrån ovanstående bestämmelser och det finns tillgång till det skyddsmaterial som behövs.

Om du, efter du har tagit del av de olika direktiven och filmerna från Västra Götalandsregionen, har frågor kan du kontakta:

Medicinskt ansvarig sjuksköteterska Pia Zettegren pia.settergren@munkedal.se

Förvaltningschef för socialförvaltningen Eva Andersson eva.b.andersson@lysekil.se