Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Sök handlingar i kommunens E-diarium

Arbete med dator och telefon.

Nu har du möjlighet att söka allmänna handlingar i kommunens diarium för bland annat kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden.

I vårt nya e-diarium kan du söka handlingar som har inkommit under dagen/veckan eller på ett specifikt ärende. Du kan även söka på protokoll och handlingar till nämnder och kommunfullmäktige.

I nuläget är inte samhällsbyggnadsnämndens handlingar tillgängliga då de är kopplade till ett annat system. De handlingarna du kan du nå via kontaktcenter på kontaktcenter@lysekil.se eller 0523-61 30 00.

Handlingar som innehåller sekretess eller personuppgifter är inte sökbara.

Länken till e-diarium ligger även permanent på hemsidans startsida under ”Hitta snabbt” .