Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lysekils kommun utvald att bli en av tre pilotkommuner för SKR!

Vi är oerhört stolta och glada över att kunna berätta att Lysekils kommun har ansökt om och valts ut för att bli en av tre pilotkommuner i SKR´s nationella projekt om utveckling av medborgardialog i komplexa frågor! Fokus är frågor om trygghet, brottsförebyggande arbete, social hållbarhet och integration.

Prioriterat område med följeforskning

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har fått 1,4 miljoner kronor av regeringen för att under 2020 fortsätta stärka kommuners och regioners arbete med medborgardialog i komplexa frågor.

Regeringens satsning gör att SKR kan stötta kommuner och regioner i arbetet med medborgardialog i en rad komplexa frågor som kan skapa motsättningar och polarisering. Syftet med utvecklingsarbetet inom projektet är att få fram goda exempel som kan inspirera andra kommuner, och utifrån den lokala problembilden skapa en positiv utveckling.

Hans Abrahamsson som är freds- och konflikforskare vid Göteborgs Universitet följeforskar under hela projekttiden och Lysekils kommun får även utbildning och tillgång till processtöd från Dialogues Martin Sande under projektet.

Arbetet startar upp under våren så håll utkik på webben för att följa detta mycket spännande projekt!

Har du frågor om ansökan får du gärna kontakta integrationsstrateg Sanna Lannesjö eller folkhälsostrateg Anna Nyman Holgersson via kontaktcenter 0523-613000.

Läs mer om medborgardialog:

https://skr.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet.371.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgardialog en del av arbetet med hållbarhet

Arbetet med medborgardialog är en del av Lysekils kommuns arbete för en hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen:

Mål 11, Hållbara städer och samhällen syftar till att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Mål 10, minskad ojämlikhet anger att grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.