Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Är du orolig för ett barn?

tjejer spelar fotboll.

BRIS har vuxentelefon och stödlinje för idrottsledare.

Att anmäla sin oro över ett barn till socialtjänsten ses av många som en sista utväg. För barnet kan det vara vägen till nödvändig förändring. Ju förr socialtjänsten kan ingripa och erbjuda skydd och stöd desto bättre.

Det är alltid vuxnas ansvar att uppmärksamma och agera när ett barn signalerar att det inte mår bra. Om du är orolig, prata med barnet och försök att förstå lite mer av hur barnet har det. Visa att du ser, bryr dig om och vill hjälpa.

Barn förväntar sig att vuxna ska se och förstå hur de har det. Många barn är inte vana att be vuxna om hjälp, utan väntar på att den vuxna ska ta initiativet. Barn tycker ofta att de har signalerat och visat hur de mår och hur de har det. Om ingen vuxen tar initiativ till att hjälpa, kan barnet lätt börja tvivla och lägga ansvaret på sig själv, tappa förtroendet för vuxna och ge upp hoppet om att få hjälp.

Om du vet eller misstänker att ett barn far illa:

Vid akut oro ring 112 polisen. Då kopplas även socialtjänsten in.
I andra fall kontakta socialtjänsten. Lysekils kommun har en Rådgivningstelefon för råd och stöd: 072 -147 46 60. Vi svarar måndag till fredag 8.00-16.30. Du kan göra en orosanmälan, berätta om dina misstankar eller det du vet.
Du kan också rådgöra med socialtjänsten anonymt.

Rådgivningstelefon - Stöd till familjen

Vill du ha hjälp av och rådgöra med Bris?

Har du frågor eller vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år kan du ringa Bris vuxentelefon om barn 077 - 150 50 50 eller stödlinjen för idrottsledare 077 - 440 00 42.

BRIS har öppet vardagar klockan 9.00-12.00. Det går också att få stöd på arabiska på 077 - 448 09 00 tisdag - torsdag.

Arbete för ökad social hållbarhet i Lysekils kommun

Agenda 2030s mål 5 är ett av FNs globala mål som kommunens arbete bidrar till. Mål 5 slår fast att det inte bara är en grundläggande mänsklig rättighet att flickor och kvinnor inte ska utsättas för någon form av våld och diskriminering, utan att det också är helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Mål 3 syftar till att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.