Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Vill du minska samhällets klimatpåverkan?

Skylt för att ladda elbil.

Du kan söka pengar bland annat till laddstationer för elbilar - ansök senast den 10 mars.

Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet.

Den 10:e februari öppnar årets första ansökningsperiod. Pengar kan sökas för tex publika laddstationer för elbilar, energikonvertering, biogasmackar eller inköp av fossilfria fordon. För en laddstation är högsta bidrag 50 %, för andra åtgärder upp till 70%. För mer information och hjälp med ansökan kontakta vår kommunala Energi- och klimatrådgivare på energiradgivning@uddevalla.se.

Laddbara bilar ökar

Mer än var tionde personbil som såldes under 2019 var laddbar, andelen laddbara bilar ökade med 39% jämfört med 2018. Branchorganisationen BIL Sweden förutspår att 30 % av nybilsförsäljningen är laddbar 2020 för att öka till 40% 2021. Utbudet kommer att öka stort i år, lägre priser, längre räckvidd och mycket låga driftkostnader gör elbilar alltmer populära. Elektrifieringen av transporter är en av de starkaste trenderna 2020 och avgörande för att nå fossilfrihet. Efterfrågan på laddning kommer att öka kraftigt både för laddning vid hemmet och på arbetsplatser men även snabbladdning längs vägarna.

Det finns nu flera olika stöd att söka för laddning.

Laddastation för privatpersoner. Du söker stödet efter att du installerat. Ansök senast sex månader efter att installationsarbetet slutförts. Maximalt stöd för privatpersoner är 10 000 kr/fastighet. Ansök via e-tjänst som finns på www.naturvardsverket.se/ laddabilen.

Laddstationer för företag/organisationer. Stöd till laddningsstationer som installeras på ett företags personalparkering eller för företagsfordon. Även bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter kan söka bidrag för laddningsstationer som används av dem själva, alltså bostadsrättsföreningens medlemmar. Bidraget ges med högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna, max 15 000 kr/laddpunkt. Sök via e-formulär och BankID. Du kan ansöka innan, under eller efter att din installation är klar.

För publika laddstationer finns Klimatklivet att söka. En publik laddningsstation är tillgänglig för allmänheten och står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i allmänna parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum. Bidrag ges med högst 50 % av investeringskostnaden.

Klimatklivet söks på Naturvårdsverkets hemsida under vissa perioder, för 2020 gäller 10 februari–10 mars, 5–28 maj och 27 augusti–24 september.

Kontakta din kommunala Energi- och klimatrådgivare för mer information och hjälp med ansökan.

En del av kommunens arbete med hållbar utveckling enligt målen i Agenda 2030 och kommunens utvecklingsområde ”Vi tar ansvar för miljön”. I Agenda 2030 anges under mål 7 Hållbar energi för alla: Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen och till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.