Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Allemansrätten - en unik möjlighet

Välkommen ut!

Under den ljusare perioden på året ökar lusten att vistas ute på hav, klippor och i skog och mark. Den fina naturen är en del av Lysekils unika livsmiljö och det ska vi njuta av!

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller plockar bär i skogen. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten, och att vi tillsammans hjälps åt att sprida kunskapen.

Allemansrätten på andra språk

Naturvårdsverket har tagit fram broschyrer och foldrar om allemansrätten på en rad olika språk. Informationen ger en kort överblick om vad som gäller när du plockar bär, paddlar eller gör något annat ute i naturen.

Följ länkarna för att få reda på mer eller för att ladda ner material för utskrift:

En del av kommunens arbete med hållbar utveckling enligt målen i Agenda 2030 och ett av kommunens utvecklingsområden är ”Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö”. I Agenda 2030 anges under mål 4: Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Lysekils kommuns destinationsstrategi