Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Boende på Skaftöhemmet Gullvivan flyttas enligt plan

Rosa granitklippor och rosa blommor med havet i bakgrunden.

Enligt förvaltningsrättens beslut den 5 juni finns det inte grund för att hindra socialförvaltningen att verkställa beslut om tillfällig flytt av de boende på Gullvivan.

Måndagen den 3 juni lämnade en kommuninvånare i Lysekils kommun in en begäran om en så kallad laglighetsprövning till förvaltningsrätten angående beslutet att tillfälligt stänga Skaftöhemmet Gullvivan.

I laglighetsprövningen ska förvaltningsrätten avgöra om socialnämndens beslut följer kommunallagen. Det kan ta upp till sex månader för förvaltningsrätten att fatta beslut i en sådan här fråga.

Förvaltningsrätten ger avslag på inhibition

I begäran yrkade privatpersonen också om en så kallad inhibition av beslutet. Syftet med inhibition är att förvaltningsrätten ska ha möjlighet att förhindra att ett beslut genomförs i de fall då de anser att det är av stor betydelse för klaganden. En inhibition skulle i det här fallet ha inneburit att de boende hade fått stanna kvar på Gullvivan tills beslut om laglighetsprövning fattats av förvaltningsrätten.

I förvaltningsrättens beslut den 5 juni avslogs begäran om inhibition. Enligt beslutet finns det inte tillräcklig grund för att hindra socialnämnden att gå vidare i sin planering att flytta de boende på Skaftöhemmet Gullvivan.

- Vi fortsätter därför flytt av de boende till andra äldreboenden i kommunen enligt plan, säger Eva Andersson, förvaltningschef i socialförvaltningen.

Frågor

Om du har några frågor kring detta kan du kontakta Eva Andersson, förvaltningschef på socialförvaltningen, telefon: 0523 – 61 30 00 eller e-post: eva.b.andersson@lysekil.se.