Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Kriminologistudenter skriver uppsats om Lysekils kommun

Ellen Alfredsson och Julia Larsson.

Uppsatsens nulägesanalys blir viktigt underlag för kommunens framtida arbete.

Ellen Alfredsson och Julia Larsson studerar kriminologi vid Malmö Universitet. Under den sista terminen på utbildningen ingår det att skriva en så kallad kandidatuppsats inom ett utvalt ämnesområde. Julia och Ellen är båda födda och uppväxta i mindre städer och har därför valt Lysekils kommun för sitt arbete.

- Efter att vi vuxit upp i väldigt små kommuner med färre är 16 000 invånare har vi märkt vissa brister och problem större kommuner inte har. Utifrån egen kunskap, arbetslivserfarenheter, och händelser i livet vet vi att de polisiära resurserna inte alltid räcker till. Avsaknaden av poliser har lett till att kommuner får lägga resurser på brottsbekämpande aktörer och driva nästan all brottsförebyggande arbete, säger Ellen Alfredsson.

Ökad kunskap och kännedom

Syftet med uppsatsen är att genom analys av nuläget få en ökad kunskap och kännedom om den lokala situationen. Det handlar till exempel om polisens närvaro i kommunen, och eventuella effekter av denna.

- Vi har efter kontakt med Lysekils kommun valt att analysera avsaknaden och behovet av poliser i kommunen genom samtal med invånare, polis och andra intressenter. Syftet med vår analys är att möta alla olika intressenter för att belysa de problem som kan följa avsaknaden av poliser men även identifiera andra effekter som skulle tillkomma om poliserna blev fler. Analysen kan dels ligga till grund för framtida studier men även som underlag i diskussionen om den polisiära närvaron i andra mindre kommuner i Sverige. Om resultatet visar stora problem med avsaknaden av poliser vill vi uppmärksamma frågan i ett större perspektiv och peka på att även mindre kommuner ska prioriteras, säger Julia Larsson.

Mer polisiära resurser i Lysekils kommun

Polisen i västra Fyrbodal har beslutat att tillsätta mer polisiära resurser i Lysekils kommun. En gruppchef och sex poliser i yttre tjänst rekryteras för närvarande.

- Den polisiära förstärkningen är mycket välkommen men jag vill ändå betona att uppsatsen är viktig. Det är bra för framtida arbete att vi får hjälp med att analysera nuläget och framför allt medborgarnas upplevelser av polisens närvaro, säger Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg i Lysekils kommun.

Julia och Ellen har tagit fram en frågeställning för uppsatsen i samverkan med Lysekils kommuns Trygghetsgrupp och arbetet kommer igång under april. Uppsatsen ska vara klar före sommaren.

Vad är kriminologi?

Kriminologi syftar till vetenskapliga studier av brottslighet. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.