Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Problem med häckande fåglar

Fiskmåsar

Det är fastighetsägarnas ansvar att vidta åtgärder kring problem med häckande fåglar.

Fåglar, och kanske framförallt måsar och trutar är ett naturligt inslag i fågellivet i ett kustsamhälle på våren och försommaren. Men när de blir för många och bygger bo nära våra bostäder kan deras närvaro bli en störning som inte är acceptabel.

Perioden 1 april – 31 juli räknas som häckningssäsong för bland annat mås- och kråkfåglar vilket betyder att fåglarna och deras bon är fredade enligt jaktlagen.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarnas ansvar att kontrollera sina tak vad det gäller förekomst av måsbon och vidta åtgärder för att undvika problem längre fram under sommaren.

Fastighetsägare får dock bedriva skyddsjakt under denna tid (1 april – 31 juli) om fåglarna orsakar allvarlig skada eller olägenhet på eller i ett hus. Det är fastighetsägaren som gör en bedömning av och vidtar nödvändiga åtgärder för att åtgärda problemet.

Mer om undantaget kan du läsa om i bilaga 4, lag om jaktförordning (1987:905), under punkt 21.