Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Fortsatt strandstädning i Lysekils kommun

Skräp på strand.

Stort tack till alla som var med och bidrog med städning förra året – även under 2019 arbetar kommunen med att få bort så mycket plastskräp som möjligt.

Stort tack till alla som var med och bidrog förra året. Utan boende, sommargäster och besökare hade det blivit betydligt mindre städat.

Var med och bidra

För dig som vill vara med och bidra till strandstädningen i år finns det precis som förra året lite utrustning att hämta i kommunhuset. Det handlar om säckar, buntband till förslutning och kanske till och med handskar. Där finns kort information om upphämtning och hantering av de fulla säckarna.

Nytt för i år är att kommunen har placerat ut några så kallade Självstädarstationer runt om på stränder. Det är stora ”hagar” eller lådor där du själv kan ställa säckarna för upphämtning av kommunen. De kommer att vara placerade på stora Kornö, Metvik och en tredje plats som ännu inte är klar. Det kommer även att bli en lite mindre vid Stångeholmsund.

I dessa stationer är tanken att du kan hitta städmaterial för spontanstädning. Här behöver du inte rapportera till strandstädarkartan.

Kommunen kommer att arrangera några aktiviteter som kanske kan locka dig som invånare till en insats. Håll utkik på hemsidan och på kommunens Facebooksida för mer information.

Anmäl alltid på strandstädarkartan

Det är viktigt att du registrerar allt skräp du plockat på strandstädarkartan.

Här kan du märka ut både städbehov och hämtbehov. Om du använder telefonen och står på stranden när du gör det kom ihåg att ha ”platsinfo” påslagen i telefonen. Gör du det på en annan plats är det viktigt att komma ihåg att stänga av ”platsinfo”.

På Strandstädarkartan finns det ibland stränder med en röd triangel. Observera att här ska det inte städas. Det är en så kallad referensstrand där mängden skräp mäts.

Om du har städat och inte kan eller vill anmäla på strandstädarkartan kontakta gärna Bosse Säll naturvårdsstrateg i Lysekils kommun på bo.sall@lysekil.se. Han kan hjälpa till att lägga in på kartan var det behövs hämtas säckar och/eller löst skräp.

Hur bidrar kommunen till strandstädningen?

Kommunen satsar på att ta hand om så mycket av strandskräpet som möjligt. Inte bara under sol- och badsäsongen utan större delen av året. Kommunen arbetar på lite olika sätt och mycket görs tillsammans med Västkuststiftelsen.

I stora drag gör kommunen detta:

  • Praktisk städning ute på vissa stränder runt om i kommunen.
  • Samordnar och genomför arrangemang för att engagera föreningar, företag och enskilda invånare till att ta sig an en strand och se till att den är ren.
  • Samordnar och hämtar säckar som privata personer, företag och föreningar har fyllt när de varit ute och plockat skräp.
  • Sköter och underhåller de skräpstationerna som kommunen har på populära stränder runt om i kommunen.
  • Organiserar och samordnar det långsiktiga arbetet med mindre skräp i haven och på våra stränder.

Vad ska städas bort?

Det stora problemet för våra hav och därmed för oss är att det fylls alltmer med plast. Det är så mycket så att fåglar, fiskar och andra havslevande djur fastnar i eller äter plasten.

Vi vill städa bort plasten från våra stränder. Plasten ligger kvar länge – det handlar om många tiotals år. Du som plockat gammal plast vet hur den känns, den är som äggskal. Plast bryts ner väldigt långsamt, men det bryts sönder tämligen fort.

Detta betyder att det bildas små plastbitar som spolas tillbaka ut i havet. Det är bland annat detta som kallas mikroplast. Det är därför viktigt att få bort detta från stränderna innan det hinner smulas sönder och spolas tillbaka ut i havet.

Vad kan lämnas kvar?

Med fokus på plasten så måste vi lämna kvar en del, det innebär i första hand sådant som skall vara kvar som till exempel tång. Tången tillhör det ekosystem som finns på stränderna och har en funktion att fylla där. Dessutom blir det tungt, dels att hantera, men även kostsamt att slänga eftersom tippens avgifter betalas per ton.

Lämna därför kvar tång och drivved. Drivveden kan komma till användning av någon kajakpaddlare eller båtfamilj som vill göra en brasa på stranden. Det är helt ok att lägga ihop drivveden i prydliga högar om man tycker det ser finare ut.