Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Medborgarlöftena undertecknade

Jan-Olof Johansson Stefan Kristiansson och Leif Schöndell.

Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Stefan Kristiansson, chef för lokalpolisområde Västra Fyrbodal och Leif Schöndell, kommundirektör, undertecknade medborgarlöftet.

Den första april undertecknades Polisens och Lysekils kommuns gemensamma medborgarlöften.

Måndagen den första april träffades representanter från Lysekils kommun och Polisområde Västra Fyrbodal för att underteckna de nya gemensamma medborgarlöftena för 2019. Medborgarlöften är en utveckling av samarbetet som finns mellan kommun och polis.

Medborgarlöftena gäller mars 2019 – februari 2020 och fokuserar på det som är särskilt viktigt att samarbeta kring under de kommande tolv månaderna.

Gott samarbete

Under mötet tackade man varandra för ett gott samarbete under 2018 och diskuterade utmaningar inför kommande år.

Medborgarlöftet undertecknades av Stefan Kristiansson, chef för lokalpolisområde Västra Fyrbodal, Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsens ordförande samt Leif Schöndell, kommundirektör.

- Polisen kan inte göra allt och kommunen kan heller inte göra allt. Samverkan är modellen och den strukturerade samverkan som vi har byggt upp tillsammans i Lysekils kommun skapar en bra dialog. Ju fler dialoger vi har desto bättre blir det, säger lokalpolisområdeschefen Stefan Kristiansson.

Viktiga förutsättningar

Både Lysekils kommun och Polisen upplever att samarbetet fungerat mycket bra vilket är en viktig förutsättning för att kunna möta de utmaningar som finns.

- Vi har kommit långt med vårt strukturerade arbete och jag är glad över Polisens engagemang och att de nu arbetar så målinriktat med att bygga upp verksamheten här i Lysekil igen, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson.