Meny

Felanmälan med Fixa min gata

Foto av en skiftnyckel.

Genom tjänsten ”Fixa Min Gata” kan du enkelt rapportera och felanmäla brister i ditt närområde.

”Fixa Min Gata” erbjuder ett enkelt sätt att rapportera fel och problem i närområdet.

Felanmäl och rapportera

Tjänsten är främst anpassad för att rapportera fysiska problem, exempelvis sådant som är trasigt eller smutsigt, sådant som behöver underhållas, lagas, städas eller rensas och inte kräver en akut åtgärd. Ett par exempel:

 • Gatubelysning
 • Hål i asfalt/vägbeläggning
 • Klotter 
 • Lekplatser 
 • Nedskräpning 
 • Offentlig toalett 
 • Park 
 • Träd och buskage 
 • Trafiksignaler 
 • Vägmärken och skyltar 
 • Vinterväghållning 

Så fungerar det

 ”Fixa Min Gata” kan användas antingen via datorn www.fixamingata.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller genom applikationen ”Fixa Min Gata” som kan hämtas hem via Google Play och App Store.
Använder man applikationen i mobiltelefonen blir positioneringen av det upptäckta felet bättre. Det underlättar för den som sen ska åtgärda felet.

Du behöver inte ta reda på vem som egentligen är ansvarig för underhåll och service för en specifik plats. Oavsett vilken kommun du befinner dig i, eller vill rapportera till, så slår systemet upp vilken kommun det gäller och skickar rapporten till rätt mottagare.
I Lysekils kommun är det LEVA i Lysekil AB som ansvarar för att hantera de inkomna rapporterna.

Ring vid akuta behov

Om behovet är akut bör man även i fortsättningen ringa, använd nedanstående nummer:

 • Gata, park, vatten, el: 0523-66 78 00 (dagtid), alternativt 0523 – 66 78 22 (dygnet runt)
 • Småbåtshamn, gästhamn, friluftsområden: 0523 – 61 30 00 (dagtid)

Om vi alla hjälper till att rapportera in fel och brister får vi en trevligare och tryggare närmiljö.

Länkar