Meny

Nätverksträff för utvecklingsprojekt

Styrgruppen i utvecklingsprojektet

Projektets styrgrupp i Lysekils kommun: Anna Hedén, IFO, Michael Franzén, AME, Ingrid Arnholm, IFO, Per-Henrik Larsson, AME och Julia Lundwall, IFO.

Representanter för arbetsmarknadsenheten och socialtjänstens individ- och familjeomsorg var på nätverksträff kring arbetet med att minska det långvariga försörjningsstödet.

I början av mars träffades man i Stockholm för en nätverksträff i projektet ”Bryt långvarigt försörjningsstöd och utveckla verksamhetsområdet”.

Projektet, som pågår till 2021, syftar till att utveckla arbetet med försörjningsstöd och att minska det långvariga försörjningsstödet. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) driver projektet och Lysekils kommun är med som en av 27 kommuner i landet.

Viktigt samarbete

Genom projektet ska arbetssätten utvecklas för att på sikt minska antalet långvariga försörjningsstödsärenden. Målsättningen är att bli bättre på att snabbt se brukares behov och kunna hjälpa dem vidare till arbete eller studier.

Projektets målgrupp är bred men man har ett särskilt fokus på barnfamiljer. Detta eftersom barn påverkas mycket av att växa upp under knappa ekonomiska förhållanden.

- Vi är väldigt glada över att få göra det här utvecklingsarbetet tillsammans. Samarbetet mellan socialtjänstens individ- och familjeomsorg och arbetsmarknadsenheten är viktigt. För att få till stora förändringar behöver båda enheterna vara med, säger Julia Lundwall, avdelningschef på Individ- och familjeomsorgen (IFO).

Brukare- och medarbetarinflytande

I projektet ska man titta på sätt att systematiskt samla in information kring vad brukarna vill ha och behöver.

Medarbetarna i på respektive enheter deltar aktivt i projektet genom att tänka ut, testa och utvärdera nya arbetssätt. Ett exempel på vad som redan gjorts är att remitteringen från socialsekreterare till AME förändrats så att den som är arbetssökande och söker försörjningsstöd snabbare ska få stöd från AME.

Ett nytt kartläggningsverktyg, som tillsammans med brukaren ska ta reda på vilken väg mot självförsörjning som är bäst för varje individ, ska testas.

I projektet stöttar SKL deltagande kommuner genom att utbilda, inspirera och ge goda exempel. De stöttar också med projekt- och målformuleringar samt tips kring uppföljning och utvärdering.

Projektet får även stöd regionalt via Fyrbodal.