Meny

POSOM-gruppen övade krishantering

Deltagare i POSOM-övning.

I början av mars övade POSOM-gruppen på att starta upp stödcenter vid stora akuta händelser.

Fredagen den 1 mars hade POSOM-gruppen i Lysekil en övning kring att starta upp stödcenter. Övningen inleddes med en så kallad flygande start där gruppens medlemmar var på sin ordinarie arbetsplats när de fick sina första instruktioner.

Utifrån ett övningsscenario organiserade sig gruppen enligt fastställda rutiner. Man beslutade om plats för stödcenter dit drabbade och oroliga kommuninvånare skulle kunna ta sig för att få stöd och information. Övningen avbröts när gruppen hade anlänt till platsen för stödcentret och avslutades med reflektion.

Syftet med övningen var att bli bättre på uppstart av gruppen och det inledande arbete som krävs för att så snabbt som möjligt öppna ett stödcenter.

Vad är ett stödcenter?

Ett stödcenter är en plats din drabbade kan komma för att få stöd, information och annan hjälp vid stora akuta händelser. För att kunna ge stöd till så många som möjligt så effektivt som möjligt ska POSOM-gruppen upprätta stödcenter. Platsen för ett stödcenter bestäms utifrån den inträffade händelsen.

Vad är POSOM?

POSOM är en förkortning för ”Psykiskt Och Socialt Omhändertagande”. Det handlar om att ge krisstöd vid stora akuta händelser där samhällets ordinarie resurser inte räcker till för att ta hand om chockade eller på annat sätt drabbade personer.

Vilka ingår i POSOM-gruppen i Lysekils kommun?

I Lysekils kommuns POSOM-grupp ingår medarbetare från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen. Andra organisationer som har representanter i gruppen är Polismyndigheten, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Svenska kyrkan samt närsjukvården genom Capio Läkarhus.