Meny

Radonmätning

Foto på hus.

Om du är småhusägare kan du mäta radonhalten i ditt hem med hjälp av mätdosor.

Radon ökar risken för lungcancer om du utsätts för en hög halt under en längre tid. Det gäller särskilt dig som är eller har varit rökare.

Så här mäter du

Radon mäts under minst två månader mellan oktober och april. Du beställer mätdosor via ackrediterat mät-laboratorium eller saneringsföretag. Dosorna placeras ut i olika rum under
mätperioden och skickas sedan tillbaka. Du får ofta resultatet inom några veckor.

Om radonhalten i ditt hus överstiger 200 bequerel/kubikmeter bör du ta hjälp av ett radonsaneringsföretag. Då får du hjälp att ta reda på varifrån radonet kommer och vilka åtgärder som bör vidtas för att sänka radonhalten.

För dig som behöver sanera

Behöver du utföra en radonsanering kan du söka radonbidrag. Du kan ersättas för halva kostnaden, upp till 25 000 kr.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Boverket.