Meny

Elevernas tankar viktiga

Foto på grupparbete på Stångenässkolan.

Landskapsarkitekt Sara Chronvall tillsammans med några av eleverna på Stångenässkolan.

Årskurs fem på Stångenässkolan arbetar fram temat på den nya lek – och mötesplatsen i Brastad centrum.

Lysekils kommun har fått integrationsstöd från Boverket för att bygga en centralt belägen lek- och mötesplats i Brastad. Tanken är att mötesplatsen ska vara klar vintern 2019-2020 och nu pågår planeringsarbetet för fullt.

Årskurs fem på Stångenässkolan i Brastad är involverade i arbetet och fick nyligen besök av landskapsarkitekt Sara Chronvall och integrationsstrateg Sanna Lannesjö. Sara och Sanna ville ha barnens tankar och idéer om vilket tema den nya mötesplatsen ska ha. Eleverna har också tidigare fått fundera kring centrum och var den nya mötesplatsen kan ligga.

Vill visa Brastads historia

På lektionen fick eleverna lyssna på en presentation om Brastads historia och om hur samhället vuxit fram med järnvägen och järnvägsstationen i centrum. De kunde redan mycket eftersom de arbetat med Brastads historia tillsammans med sina lärare.

Sedan fick eleverna jobba i grupper för att ta fram vilket tema de tycker att den nya platsen ska få och vilken känsla den ska förmedla.

Årskurs fem på Stångenässkolan kommer att få vara med genom hela processen som innefattar analys av platser, framtagande av tema och utvärdering av upphandlingar och färdiga bygghandlingar.

Rasmus Svensson är en av eleverna som har tankar om platsen:

- Jag tycker att det ska vara ett gammaldags tema på platsen. Kanske gamla skyltar eller äldre räcken. Det finns så mycket historia om Brastad som jag tycker att vi ska visa. Man ska känna sig glad och hoppfull på platsen så att det blir en glad plats som fler åker till, säger Rasmus.

Foto på händer som ritar på ett stort papper.

Eleverna fick rita och skriva ner sina tankar och idéer.