Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Samverkan med Skaftö ridklubb minskar näringsläckaget till Gullmaren

Lysekils kommun och Skaftö ridklubb har sökt och fått statligt LOVA-bidrag för att ta fram en vattenvårdsplan som syftar till att minska näringsläckage i Gullmarns naturreservat, Natura 2000-området och naturreservatet Vägeröds dalar.

Lysekils kommun, som är markägare, och Skaftö ridklubb samarbetar i projektet för att förbättra avrinningsområdets ekologiska status med målet att uppnå god ekologisk status till 2027.

Syftet med vattenvårdsplanen är att identifiera de främsta faktorerna som bidrar till näringsbelastningen från anläggningen och att på ett tydligt sätt föreslå åtgärder för att minska dessa. Nästa steg blir att genomföra de föreslagna åtgärderna.

- Detta är ett bra exempel på hur kommunen kan samarbeta med andra aktörer för att uppnå de antagna miljömålen, säger Renáta Cihlárová som är kommunekolog i Lysekil.