Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Brand på gruppboende

På tisdag eftermiddag uppstod en brand i köket på en av kommunens centralt belägna gruppbostäder i Lysekil. Sprinklersystemet gick igång och släckte brande, men det var kraftig rökutveckling i köket och intilliggande rum. Personal och de boende agerade rådigt och tog sig ut ur byggnaden snabbt.

Genom god samverkan inom socialförvaltningen gick det också snabbt att hitta sovplatser för de boende som behövde evakueras. Extra personal togs in för att se till så att alla var trygga efter det som hade hänt.

Brandkåren var på plats och konstaterade att elden var släckt. Under kvällen inleddes arbetet med att torka upp allt vatten som sprinklersystemet släppt ut. Köket revs ut och fläktar sattes in. Nu är målet att de boende ska kunna flytta tillbaka så fort som möjligt och att kök och allrum ska återställas.

- I en sådan här händelse är det många inblandade, som behöver bidra med sin del, bland annat fastighetsägare, olika delar av kommunen och räddningstjänst, säger Julia Lundwall som är avdelningschef socialt stöd. Alla inblandade har samarbetat och ställt upp på ett oerhört fint sätt.