Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fjälla - tillgängligt för alla

pensionärer i fjälla

I samband med utvecklingsprojektet för Fjälla-området hölls nyligen ett möte med representanter för äldre och funktionsvarierade. På bilden ser vi Christer Höglind, ordförande PRO Lysekil och Eivor Lundin, funktionsrätt/NEURO Måsen, som deltog i mötet där det diskuterades hur Fjälla kan bli mer tillgängligt för alla.

Förbättringsförslag

Bland de framlagda förslagen var att skapa fler viloplatser, förbättra tillgången till grillplatser och tillhandahålla mer information om området. Man efterlyste även enklare aktiviteter, såsom stationer med olika övningar och en tillgänglig discgolfbana.

Ett annat påpekande var att området saknar hjärtstartare, vilket ansågs vara en viktig förbättring. För de som saknar bil framkom förslag om att införa en friluftsbuss som skulle trafikera Fjälla en gång i veckan.

Alla dessa förslag och tankar kommer bli viktiga för fortsatt arbete med Fjälla så att det blir attraktivt men även tillgängligt för alla.

Kommande aktiviteter under 2024

Tältplats - pågående arbete med att iordningställa plats för detta ändamål.

Belysning - under hösten kommer belysning på parkeringsplats från Finnsbo.

Discgolfbana - under hösten kommer marken att förberedas för discgolfbana.

Informationsskyltar - under hösten påbörjar arbetet med nya informationsskyltar.