Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Granskning av ny vattentjänstplan

En blank skogssjö

Just nu pågår arbetet med att ta fram en Vattentjänstplan för Lysekils kommun. Syftet med vattentjänstplanen är att presentera kommunens långsiktiga strategier för att möta behovet av hållbara vatten- och avloppslösningar. Planen är ute på granskning 2024-06-17 till 2024-08-15.

Vattentjänstplanen är en uppsamlande plan som grundar sig på existerande strategier och planer, därigenom kompletterar den kommunens befintliga VA-plan.

Under granskningen har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter. Anledningen till granskning är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.
Handlingarna finns tillgängliga att läsa eller ladda ner som PDF.

Synpunkter på förslaget kan lämnas via ett digitalt formulär, via e-post eller post. Granskningen pågår mellan 17 juni och 15 augusti 2024.

Mer information om vattentjänstplanen Länk till annan webbplats.