Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ett steg närmare nytt bostadsområde på Skaftö

Så här skulle det nya området på Torvemyr kunna se ut om ett par år.

Samhällsbyggnadsnämden beslutade vid sitt senaste möte att fortsätta med projektering och planering av Torvemyr 2 i Grundsund. Det betyder att ett igångsättningsbeslut för området kan tas under senare delen av 2024 och att byggnation av vägar och VA kan starta efter årsskiftet.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut betyder även att Torvemyr 2 ska exploateras före Norra Tronebacken i Lysekil. Under projekteringen har det uppdagats att det finns en del frågor i Norra Tronebacken som kommer att behöva mer tid på sig att bli lösta. I Torvemyr 2 finns inga ännu olösta frågor vilket gör att det finns förutsättningar att påbörja entreprenadarbeten till första kvartalet 2025.

Nu fortsätter arbetet med att ta fram underlag för beslut om byggstart. Samtidigt kommer tomterna att värderas så att kommunen kan skicka ut ett konkret erbjudande till de som står i tomtkön. Det kommer även att förberedas för markanvisning, vilket betyder att entreprenörer anmäler sitt intresse för att bygga bostäder på området.

Första huset kan vara klart 2026

Som tidplanen ser ut nu beräknas arbetet med infrastrukturen ta cirka nio månader, och det första huset skulle kunna stå klart 2026.

- Det är väldigt roligt att vi nu kan fortsätta bygga ut området och ännu en gång erbjuda tomter till tomtkön, säger Måns Werner, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill vara en attraktiv kommun året runt. Att erbjuda en variation av bostäder är en viktig del för att fler ska välja att flytta hit, men också för att fler ska välja att stanna kvar.

Läs mer om Torvemyr 2 Länk till annan webbplats.