Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Årsredovisningen för 2023 är klar

Lysekils kommunvapen

Den 24 april klubbades årsredovisningen för 2023 igenom i kommunfullmäktige. Lysekils kommun redovisar ett ekonomiskt resultat på 51 mnkr vilket är en positiv budgetavvikelse om 41 mnkr.

Orsaken till överskottet är främst kopplat till högre skatteintäkter och generella statsbidrag än förväntat.

Viktiga händelser och utvecklingsarbete

  • Kommunens nya översiktsplan godkänns. Planen visar hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen, var det kan byggas nytt och hur allt som redan är byggt ska användas, utvecklas eller bevaras.
  • Lysekils kommun leder en förstudie där man tillsammans med Leva i Lysekil och Preem undersöker förutsättningarna för utveckling av företagspark på mark ägd av Preem vid Brofjorden.
  • Kommunen är en bra plats att bo och leva på. Det tycker 94 procent av de som svarat på den årliga medborgarundersökningen, vilket är en ökning med två procent.
  • Lysekils kommuns lokalvårdsenhet har som en av tre kommuner i Sverige tilldelats ett miljödiplom för deras arbete med att minska sin påverkan på miljön och främja hållbarhet.

 

Nytt för i år är att det finns en kortversion av årsredovisningen i webbformat som du enkelt når genom att klicka här.

Vill du hellre läsa den fullständiga årsredovisningen i PDF-format hittar du den här.