Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Detta gäller vid eldning av trädgårdsavfall

Vi får många frågor gällande eldning av trädgårdsavfall/bioavfall. Här samlar vi information som kan vara bra att känna till.

En ändring i miljöbalken som trädde i kraft den 1 januari 2024 påverkar hur vi hanterar trädgårdsavfall. Syftet med de nya reglerna är att förbränningen ska minska och att materialåtervinningen ska öka.

Enligt EU's avfallsdirektiv är det inte tillåtet att elda ris, kvistar och övrigt trädgårdsavfall. Detta innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas.

Hur kan du ta hand om ditt trädgårdsavfall

  • Kompostera avfallet i din trädgård och få bra gödsel och jord till odlingar och gräsmatta.
  • Kör själv avfallet till Siviks återvinningscentral.

Föreskrifter inom Lysekils kommun

Lysekils kommun har inte hunnit arbeta om de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna än, så till dess tillämpar vi generellt de regler som står i §11 i våra lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.

Lokala miljö- och hälsoföreskrifter

§11
Eldning av torrt trädgårdsavfall är inom område med detaljplan förbjuden mellan 1 juni - 31 augusti. Övrig tid får eldning av torrt trädgårdsavfall inom sådana områden ske om materialet inte kan utnyttjas för kompostering samt under förutsättning att olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Vad gäller för Valborgseldar?

De majbrasor, valborgsmässobål som planerats under våren 2024 kan genomföras som planerat utan att söka dispens hos kommunen enligt avfallsförordningen.

Relaterad information

Lokala miljö- och hälsoföreskrifter för Lysekils kommun. Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.