Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Vi utvecklar och kvalitetssäkrar vandringslederna i kommunen

En familj går på en vandringsled. Barnet sitter på den ena förälderns axlar.

I Lysekils kommun finns många natursköna vandringsleder att upptäcka. Vi har en varierad bohuslänsk miljö med kuperade blandskogar och en lång kuststräcka av granitklippor och djupa fjordar. För att så många som möjligt ska kunna ta del av dessa leder har vi börjat utveckla och kvalitetssäkra dem tillsammans med andra lokala aktörer. Just nu skapas till exempel Stenhuggarstigen av gymnasieeleverna som går naturturism tillsammans med eleverna på byggprogrammet på Gullmarsgymnasiet som byggt vindskydd samt bänk.

De första stegen i projektet, som påbörjades 2023, är nu klara. Tillsammans med lokala föreningar har kommunen inventerat och kartlagt vilka leder som finns och i vilket skick de är sett till uppmärkning och tillgänglighet. I projektet utgår vi från standarden Nationellt ramverk för vandringsleder Länk till annan webbplats..

Genom en digital enkät till alla medborgare samt genom workshops med föreningar och rådet för äldre- och funktionshinderfrågor har vi även fått en bra bild över vad de tycker om vandringslederna i kommunen.

Bland annat visade enkäten:

  • att man gärna är ute på promenad några gånger i veckan och helst i närområdet
  • att Stångehuvud, Gullmarsskogen, Näverkärr och Vägeröd anses som extra vackra områden som bör uppmärksammas mer
  • att man vill ha mer information på plats samt digitalt om leden med karta och beskrivning av exempelvis djur- och växtliv
  • att man önskar bättre tillgänglighet sett till underlag och röjning
  • och att man önskar fler rastplatser/platser att vila på

Här kan du läsa mer om resultatet från dialogen med medborgarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer just nu?

  • Förbättring av uppmärkning på vandringsleden Kuststigen
  • Eleverna som går naturturism på Gullmarsgymnasiet skapar leden Stenhuggarstigen i samarbete med den ideella föreningen Granitkusten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Fyndplatsen för Österödskvinnan kopplas samman med Kuststigen samt får informationsskyltar och parkeringsplats
  • Förslag finns om att införliva vandringslederna Korpelia och Munkeviksleden på Skaftö i Kuststigen

Målet är att vandringslederna förutom bättre skyltning och uppmärkning på plats även ska gå att se via kommunens digitala karta, så som till exempel stadspromenaderna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gör. Via Lysekils kommuns webbplats finns Kuststigen än så länge bara tillgänglig digitalt via Kuststigens egna webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om förslaget på handlingsplan som vi kommer att utgå från i projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommande aktiviteter

I vår kommer vi bland annat att bjuda in föreningar och allmänhet till en guidad tur längs en av lederna i Gullmarsskogen. Både för att visa exempel på djur- och växtliv i området och för att ta in synpunkter på ledens tillgänglighet.

Och i slutet av maj kommer Stenhuggarstigen att invigas, mer information kommer närmare!