Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Hur ditt medborgarförslag kan bli verklighet

Närbild på en hand med en penna som skriver i ett skrivblock.

Det närmar sig invigning av skateparken Brastad SK8 som har kommit till tack vare ett medborgarförslag. Snart kan du även börja använda det nya utegymmet i Brastad som också är ett förslag från en medborgare. Här berättar vi hur du själv kan göra för att just din idé skulle kunna bli verklighet.

Om du bor och är folkbokförd i Lysekils kommun har du rätt att lämna medborgarförslag. Detta gäller även om du är under 18 år eller har utländsk bakgrund och inte har fått kommunal rösträtt än. Däremot kan inte föreningar, företag, sammanslutningar, råd eller andra organisationer väcka medborgarförslag.

Ditt medborgarförslag kan handla om allt som rör kommunens verksamhet. Det får dock inte gälla personärenden eller myndighetsutövning mot enskilda personer.

Du kan skicka in det via formuläret på kommunens webbsida eller via brev.

När du har skickat in ditt förslag kommer det att tas upp i närmast följande kommunfullmäktige och då har du rätt att komma dit och berätta om din idé. Efter det skickas ärendet vidare till rätt nämnd för vidare utredning.

Handläggningstiden kan ta upp till ett år beroende på hur komplicerad utredningen är. När den är klar tas medborgarförslaget upp i ansvarig nämnd för beslut. Går det att genomföra eller inte?

På sidan Medborgarförslag finns mer information och ett formulär där du kan skicka in ditt förslag.

Tips

Några av de vanligaste anledningarna till att ett medborgarförslag inte kan antas av nämnden är att det blir för stor kostnad, att förslaget ligger utanför kommunens ansvarsområde, eller att det berör för få personer.

Saker att tänka på när du skriver ditt förslag:

  • Tänk på att det är skillnad på medborgarförslag och synpunkter. Fundera över om det istället är en synpunkt eller felanmälan du vill göra, läs mer om det på sidan Synpunkter och förslag
  • Var konkret med vad det är du vill ska förändras i kommunen, samt var, hur och när
  • Varje förslag får bara handla om en fråga, har du flera förslag ska du lämna in flera medborgarförslag
  • Det är större sannolikhet att medborgarförslaget antas av nämnden ifall det inte innebär stora kostnader, att förslaget ryms inom kommunens ansvarsområde och att det inte tidigare redan genomförts samma eller liknande förslag.

Exempel: Skateparken och utegymmet i Brastad

Det som gjorde att kommunen kunde genomföra Brastad SK8 och utegymmet vid idrottshallen i Brastad är att förslagen låg rätt i tiden med kommunens inriktning att satsa på barn och unga samt att de gick att genomföra till en relativt låg kostnad.

Invigning 4 maj

Vid invigningen av Brastad SK8 lördagen den 4 maj, klockan 14.00, kommer du även att kunna testa på det närliggande utegymmet.

Välkommen att se resultatet av två av våra invånares medborgarförslag!