Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Ökad militär samverkan med kommuner

I mitten av mars fick Lysekil ett örlogsbesök under pågående Marinövning Vår 24. Representanter från Lysekils kommun välkomnades ombord på korvetten K32, HMS Härnösand, som under helgen låg förtöjd vid Anderssons kaj.

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson fick möjlighet att till chefen för 41.korvettdivisionen, kommendörkapten Anna Jönsson, överlämna kommunens vapen och hälsa besökarna välkomna till Lysekil.

Deltagarna från kommunen informerades om den pågående övningen och vilka uppgifter som korvetterna har att lösa. Besöket avslutades med en guidad rundvandring på fartyget.

Viktig del i totalförsvaret

Kommunen har en viktig roll i det återuppbyggandet av det civila försvaret, som en del av totalförsvaret.

- Vi kommer säkert att få se en ökad närvaro och ett större behov av civil/militär samverkan, i takt med att Försvarsmakten växer och vi blir mer integrerade i NATO, säger beredskapsstrateg Peter Dafteryd.

Kommendörkapten Anna Jönsson tar emot kommunens vapen från kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson.

Representanter från Lysekils kommun välkomnades ombord på korvetten K32, HMS Härnösand.