Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Sök verksamhetsbidrag 2024

Nu har ansökan för verksamhetsbidrag 2024 för kulturföreningar öppnat. Sista ansökningsdag är den 19 april.

Hur du ansöker

Bifoga i ansökan

 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse (uppgift om antalet medlemmar, aktiviteter och arrangemang med mera) och revisionsberättelse för föregående år
 • ekonomisk redovisning med verksamhetsårets bokslut
 • verksamhetsplan/ramprogram med preliminär budget för 2024
 • återrapportering om vad det tidigare beviljade stödet 2023 gick till

I ansökan skall även anges

 • namn, telefonnummer och e-post till föreningens kontaktperson
 • antalet medlemmar föreningen har och hur stor medlemsavgiften är
 • föreningen skall ange den summa, som önskas i bidrag samt namn, adress,
  telefonnummer och postgiro- eller bankgironummer till mottagaren av bidraget
 • bidragsansökan ska vara undertecknad av firmatecknare för föreningen
 • föreningen skall även intyga att den inte får bidrag för samma ändamål från annan förvaltning i Lysekils kommun

Skicka in ansökan

Skicka in ansökningshandlingar via mejl till kommun@lysekil.se eller via post till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil.

Märk din ansökan med "Verksamhetsbidrag 2024".

Ansökan ska vara inlämnad senast den 19 april 2024. Ansökningar inkomna efter detta datum kommer inte att hanteras.

Utbildningsförvaltningen tar beslut i juni månad.

Kontaktperson och information i föreningsregistret

Meddela oss om ni bytt kontaktperson eller genomfört andra större förändringar i föreningen så vi kan hålla föreningsregistret uppdaterat.

Mejla till föreningsutvecklaren: jonas.ingevaldsson@lysekil.se