Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Har du behov av ny verksamhetsmark?

Kommunen ska ge förutsättningar för företagare och entreprenörer att driva och utveckla sin verksamhet. Det innebär att kommunen ska ha en god insikt i verksamheternas behov, både på kort och lång sikt.

I vissa fall är det tillgång till verksamhetsmark som utgör det största behovet för att kunna starta upp eller utöka en verksamhet. Inom detta område, arbetet med att tillgängliggöra verksamhetsmark, vill kommunen bli bättre.

Enkät för att undersöka behovet

Vi, som arbetar med exploatering, näringslivsfrågor och strategisk fysisk planering i kommunen, vill föra en aktiv dialog och samverka med privata markägare för att skapa nya områden för verksamhetsetableringar i kombination med att förtäta och utveckla redan befintliga verksamhetsområden. Som ett steg i detta arbete har vi tagit fram en enkät för att undersöka behovet av verksamhetsmark i kommunens alla delar.

Vi hoppas att ni kan ta er tid att besvara frågeställningarna i enkäten så att vi kan väga in era viktiga svar i vårt fortsatta arbete! Enkäten är öppen att svara på fram till och med den 12 april.

Här hittar du undersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du tidigare nyhe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.t om bostadsförsörjningsprogrammet som ska utveckla framtidens bostäder.