Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Tyck till om Lysekils kommuns vattentjänstplan

moln och träd som speglas i en skogssjö

Just nu pågår samråd för Lysekils kommuns vattentjänstplan. Under samrådet finns det möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

Syftet med vattentjänstplanen är att presentera kommunens långsiktiga strategier för att möta behovet av hållbara vatten- och avloppslösningar samt beskriver de åtgärder som krävs för att säkerställa att den allmänna infrastrukturen fungerar under skyfall och vid översvämningar. Vattentjänstplanen är en uppsamlande plan som grundar sig på existerande strategier och planer, därigenom kompletterar den kommunens befintliga VA-plan.

Under samrådet har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.
Handlingarna finns tillgängliga att läsa eller ladda ner som PDF.

Synpunkter på förslaget kan lämnas via ett digitalt formulär, via e-post eller post. Samrådet pågår mellan 18 mars till 14 april 2024.

Mer information om vattentjänstplanen