Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Earth hour – tillsammans är vi världens chans

Världsnaturfondens Earth Hour är världens största klimatmanifestation som i år infaller den 23 mars kl 20.30-21.30. Många väljer att släcka lampan under denna timme som en viktig symbolhandling för att uppmärksamma klimatfrågan. Men det finns fler sätt du kan engagera dig på!

Genom att göra små förbättringar i vår vardag kan alla vara med och bidra till klimatförbättringar. Det kan handla om att slänga mindre mat, välja tåg när man ska resa eller att reparera istället för att köpa nytt. På wwf:s webbsida kan du få mer inspiration. Här kan du svara på tre enkla frågor och välja några klimatförbättringar från förslag som är skräddarsydda just för dig:

Lev klimatsmart och minska miljöpåverkan - Världsnaturfonden WWF Länk till annan webbplats.

Förbättringar i Lysekils kommun

Lysekils kommun och de kommunala bolagen gör hela tiden förbättringar för att minska utsläppen av växthusgaser och gynna den biologiska mångfalden. Vi har valt att lyfta några av de konkreta åtgärder som gjorts under 2023.

Lysekils kommuns fastighetsenhet har bytt värmekälla i Brastad sporthall, från direktverkande elpanna till bergvärme. Trots en kall vinter blev den minskade energiförbrukningen 24 560 Kwh, eller 43 procent, under januari och februari i år jämfört med samma månader 2023.

 

Leva i Lysekil uppgraderar kvävereningsanläggningen på det kommunala avloppsreningsverket i Långevik för att kunna hantera allt kommunalt avloppsvatten i Lysekils kommun, även från Brastad och Skaftö. Det sparar många transporter varje år av personal, material och råvaror. Genom att släppa ut allt renat avloppsvatten så nära öppet hav man kan komma utanför Lysekil minskar även näringsbelastningen på kommunens fjordar.

 

 

 

Havets hus installerar just nu solceller. Dessa producerar energi när verksamheten som mest behöver det. Övrig energi kommer genom en anläggning som återvinner värme och kyla från det saltvatten som passerar genom akvarierna samt fjärrvärme och fossilfri el.

 

Lysekilsbostäder har under 2023 beställt ytterligare solceller. Detta gör att den egenproducerade solelen, dvs förnybar el, kommer att stå för cirka 16 procent av deras elförbrukning.

 

 

Rambo rustar tillsammans med gymnasieskolans byggprogram upp en uttjänt byggbarack från Preemraff genom att använda begagnat byggmaterial. Baracken ska bli till ett showroom som ska stå vid Sivik återvinningscentral för inspiration och utställning av återbrukade produkter.

 

 

Läs mer om Earthour på kommunens hemsida Länk till annan webbplats. eller hos Världsnaturfonden WWF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.