Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Nu installeras supersnabbladdare för båt och bil i Lysekil

Mikael Niklasson, som arbetar med innovativa energitjänster hos Leva i Lysekil, och hamnchef Ellinor Jensen är väldigt nöjda med den nya snabbladdaren för bil och båt som nu byggs vid Rosviks torg.

I Lysekil startar nu byggnationen av supersnabbladdare för fritidsbåt och bil. Satsningen är en del i det EU finansierade projektet go:LEIF. Projektet syftar till grön omställning genom elektrifiering av fritidsbåtar och där Lysekil är en av tre projekthamnar. I projektet medverkar både svenska som norska fritidsbåtshamnar. 

Sverige och Norge har tillsammans över en miljon fossildrivna fritidsbåtar vars koldioxidutsläpp uppskattas till över 400 000 ton/år - plus miljöskadliga ämnen. Projektet har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen. Skagerrakregionen har med sin utpräglade fritidsbåtskultur, många hamnar, marina besöksmål och en tradition av båttillverkning goda förutsättningar för snabb omställning.

Ger Lysekil tätposition inför morgondagens båtliv

Supersnabbladdaren i Lysekil kommer att erbjuda en laddeffekt på över 150kW för både båt och bil. Detta är en gemensam satsning genom LEVA i Lysekil AB och Lysekils kommun. Lysekils kommun kommer med denna satsning att få en trolig tätposition när det gäller publik laddinfrastruktur för fritidsbåtar i Sverige.

- För oss som både driver gästhamn och har många fasta båtplatser i Lysekil är placeringen vid Ångbåtsbryggan mycket bra och ger oss en fin position inför morgondagens båtliv, säger Ellinor Jensen, hamnchef i Lysekils kommun.

- Vi såg den här chansen gemensamt med kommunen och att behovet av snabbladdare i första hand för bil i Lysekil växer för var dag, berättar Mikael Niklasson, projektledare innovativa energitjänster, hos Leva i Lysekil. Med Lysekils läge vid havet känns det naturligt att vi ska ligga i framkant inom det marina och genom laddinfrastruktur bereda möjlighet till grön omställning för fritidsbåtar. Personligen tror jag laddinfrastruktur stärker kommunens konkurrenskraft och skapar möjligheter för våra invånare, företag och besökare. Att bygga en supersnabbladdningsstation som kan ladda både båt och bil medför att kostnaderna hålls nere jämfört med att bygga två separata stationer.

Placeras vid Rosviks torg

Stationen byggs på området vid Rosviks torg i södra hamnen. Den ligger bra till utifrån befintliga trafikflöden för både båt och bil. För båt är placeringen vid kajen nära färjan mellan Lysekil och Fiskebäckskil. Platsen erbjuder gott väderskydd och enkel angöring med båt och laddaren får också god synlighet och exponering. Placeringen för bil är på Rosviks torg. Här kompletteras de befintliga laddstolparna med möjlighet till supersnabbladdning. 

Laddstationen planeras att driftsättas under april 2024.