Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Storsatsning på asfaltering på Skaftö under 2024

Under vår och höst kommer Lysekils kommun att utföra ett omfattande asfalterings- och belysningsarbete på Skaftö. Större åtgärder kommer att göras på cirka 40 gator i Grundsund och Fiskebäckskil, samt en del underhållsarbete på belysning, skyltar, diken och liknande.

Många av dessa gator är väldigt slitna och en del har utsatts för diverse vattenläckor och fibergrävningar de senaste åren.

- Vi väljer att göra en större insats på Skaftö dels för att minska underhållet, dels för att få en jämn avskrivningstid i ett och samma område så man inte behöver flytta runt våra asfaltsresurser, säger Donny Hasslöf som är projekt- och gatuingenjör på kommunen. Under 2021 besiktade vi alla kommunala gator och har tagit fram en åtgärdsplan som vi synkar med VA-saneringar, fibergrävningar, elleverantörer och liknande aktörer. Vi försöker planera in så vi kan ta ett större område för att behålla resurserna så nära som möjligt men även för att renovera ett helt område. Samtidigt kollar vi även över belysningar, diken och liknande i områdena.

När börjar arbetet?

Förarbeten och beläggningar kommer att utföras under februari-oktober månad.

- Om vädret tillåter börjar vi i februari med att byta ut de brunnsbeteckningar som är slitna i både Grundsund och Fiskebäckskil, samt kolla över diken och liknande inför asfaltering, berättar Donny. Dessa förberedande arbeten beräknas hålla på till april och därefter påbörjas asfalteringsarbetena i områdena.

Asfalteringarna påbörjas längst ut på Grundsund vid Hagen och jobbas mot Fiskebäckskil i den följd de är skriva i texten nedan, mindre avvikelser kan förekomma. Målet är att asfaltera samtliga gator i Grundsund mellan april och 7 juni för att sedan pausa arbetena på Skaftö till 2/9 och därefter asfaltera resterande gator i Fiskebäckskil. I samband med dessa arbeten kan gatubelysning komma att vara nedsläckt under kortare perioder.

Vilka gator ska asfalteras?

Gatorna i Grundsund som ska asfalteras är:

Hagen, Tunnan, Kamperhog, Valbyvägen, Fågelkärr, Västra Värbovägen, Östra Värbovägen, del av Skogen, Östra Skogen, Höga, Kleva, Bovik, Bovikstensvägen, Vadstensberget, Andstigen, Bottnavägen, Labbstigen, Måsstigen, Strandskatestigen, Viggstigen, Lunnefågelstigen, väg till Grundsunds förskola, Lyshultsvägen.

Gatorna i Fiskebäckskil som ska asfalteras är:

Vallmovägen, Hästhovsvägen, Gullvivevägen, Vitsippevägen, Blåsippevägen, Stenströmsbacken, del av Fiskebäckskilsvägen, Kristinebergsvägen, Torgbacken, Danskevägen, del av Kaptensgatan, Bruces väg, Smens väg, Repelia, Västra bergsvägen, Bergsstigen, Kyrkekajen.

- Vi är tacksamma om fastighetsägarna kan titta över växtlighet och kantstöd som angränsar till kommunalgata så man underlättar arbetet för asfaltsläggarna, avslutar Donny.