Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lysekil är en bra plats att leva och bo på!

Lysekils kommun är en bra plats att bo och leva på. Det tycker 94 procent av de som svarat på den senaste medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som görs av SCB på uppdrag av kommunen för att mäta hur invånarna ser på sin kommun – hur är det att bo och leva i Lysekil? Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, samhällsservice, trygghet, information, inflytande, kulturliv och förtroende.

Resultaten är viktiga underlag i kommunens förbättringsarbete och skapar förutsättningar för att kunna jämföra sig med andra kommuner och följa upp kvalitet över tid.

Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna

Svaren i undersökningen visar på ökad nöjdhet hos kommuninvånarna på många områden. Bland annat tycker 94 % att Lysekil är en bra plats att bo och leva på och klimat- och miljöarbetet går framåt. Det är en ökning med två procent från förra året!

Upplevelsen av att få vara med och påverka samt utveckla kommunens verksamheter har ökat successivt under flera år vilket är ett resultat av den pågående strategin att genom dialog öppna upp för fler aktiviteter med syfte att höja delaktigheten ytterligare. För att utveckla detta område samt även förtroendeområdet vidare kommer fortsatt kraft att läggas här.

Högt betyg för skolans verksamheter

Kommunens skolverksamheter visar återigen på mycket höga nivåer i mätningen, till exempel ligger upplevelsen av grundskolans fungerande på sjätte bästa resultat i landet och gymnasieskolan på tjugotredje bästa.

Fler än föregående år är också positiva till kommunens arbete för att främja det lokala kultur- och nöjeslivet samt utbudet av ställen för unga och äldre att träffas på.

Ta del av hela resultatet

I databasen Kolada (www.kolada.se Länk till annan webbplats.) kan du ta del av resultatet i sin helhet, gräva dig djupare i undersökningens olika kategorier och jämföra resultaten med andra kommuner. Svarsfrekvensen i Lysekil var 39 %, vilket är över snittet för landet (36 %).