Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förslag till utveckling av Grundsunds södra kanalområde

Går det att hitta lämpliga platser för tillfälligt boende i Grundsunds södra kanalområde? Den frågan har skickats till Lysekils kommun av en näringsidkare som vill se om det finns möjlighet att övernatta i en lokal vid kanalen.

Ansökan landade hos samhällsbyggnadsnämnden som bedömde att frågan måste ses i ett större perspektiv – det kan inte bara gälla vissa fastigheter. Man ville lyfta blicken och se helhetsperspektivet utifrån kulturmiljön, trafik, översvämningsrisker, behov och efterfrågan. Nämnden beslutade att ta fram ett planprogram för att utreda förutsättningarna och företaget i fråga valde att ta fram ett förslag till plan för hela området. I december kunde berörda i området ta del av detta för att ge sina synpunkter.

- Förslaget som företaget tagit fram är mycket visionärt, säger Frida Mellgren som är tf chef för plan- och byggenheten på Lysekils kommun. Det är så ett planprogram fungerar, som ett utkast med lösa ramar som beskriver förutsättningarna på platsen och identifierar knäckfrågor. Vi får med jämna mellanrum frågan om att tillåta tillfällig vistelse längst med Grundsunds kanalområde. Detta kräver dock en ändring av befintlig detaljplan, och det arbetet startar med ett programförslag.

Informationsmöte 13 mars

När skriftliga synpunkter samlats in tar plan- och byggenheten fram ett förslag till nämnden som bestämmer hur ärendet ska tas vidare. Efter det beställer man nödvändiga utredningar, arbetar fram ett mer detaljerat förslag och bjuder därefter in allmänheten för att samla in synpunkter.

- Det är väldigt tidigt i processen, men då vi förstått att många vill ha mer information om detta förslag kommer vi att bjuda in till ett möte redan nu istället för att vänta till senare i processen, beroende på nämndens beslut.

Mötet är öppet för alla och hålls i Grundsunds församlingshem 13 mars kl. 17.30. Samtidigt förlängs svarstiden för de närmast berörda till 18 mars.

- Det fortsatta arbetet kommer högst troligt att mynna ut i en eller ett antal mindre detaljplaner med ett mindre, avgränsat område, säger Frida. Detta är på grund av att förslaget i planprogrammet har olika dignitet och genomförbarheten skiljer sig åt. I samband med det mer avgränsade detaljplanearbetet arrangeras det informationsmöten för allmänheten.

Här läser du mer om planerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.